İleri Mide Kanserinde Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Rutin tarama yapılmayan ülkelerde mide kanserli hastaların %80 – 90 kadarı ya tümörün ameliyat edilemez olduğu ileri aşamada teşhis edilir ya da ameliyat sonrası 5 yıl içinde nüks görülür. İlerlemiş hastalıkta bir sistemik kemoterapiye başlamadan önce insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 (kısaca HER-2) ekspresyon fazlalığı için test yapılması zorunludur ve HER-2 ekspresyon fazlalığı olan hastaların eğer kontrendikasyon yoksa cisplatin/florpirimidin bazlı kemoterapi ve trastuzumab (HER-2’ye karşı monoklonal antikor) kombinasyonuyla tedavi edilmesi gerekir.

Çalışma özellikleri

Tıbbi veri tabanlarını MEDLINE, Embase, Cochrane Central Register of Clinical Trials 2016 Haziranına kadar taradık. Genel sürvi için toplam 11 698 katılımcılı 60 çalışmadan veri sağlanan 64 RKA bulduk. 195 çalışmayı dışladık.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi, değerlendirilen sonuç ölçütü ve kıyaslamaya bağlı olarak çok düşükle yüksek arasında bulundu. Kalite, körleme olmaması, bağımsız radyolojik değerlendirme yapılmaması, belirsizlik veya heterojeniteye bağlı olarak düşürüldü.

Anahtar sonuçlar

Kemoterapi sürviyi (yaklaşık 6.7 ay) ve yaşam kalitesini, tek başına yapılan en iyi destekleyici bakıma kıyasla iyileştiriyor ve birinci seçenek kombinasyon kemoterapisi sürviyi tek başına 5-FU tedavisine kıyasla iyileştiriyor (1 ay).

Platin-florpirimidin bazlı kemoterapi rejimlerine dosetaksel eklenmesi sürviyi (fazladan bir aydan biraz çok) toksisitede artış pahasına uzatır görünüyor. İki ilaçlı platin-florpirimidin kemoterapisine üçüncü bir ilaç (dosetaksel veya epirubisin) eklemenin faydasının toksisiteye ağır basıp basmadığı belirsiz.

Böylece rejim seçiminde yan etki profili ve bu yan etkilerin hastanın yaşam kalitesine etkisinin yanı sıra, tümörün külfeti ve hızlı cevap sağlama gerekliliği esastır. Buna ek olarak irinotektan içeren rejimler genel sürviyi, bu ilacı içermeyen rejimlere kıyasla fazladan 1.6 ay kadar uzatıyor.

Kaynak

Wagner A, Syn NLX, Moehler M, Grothe W, Yong W, Tai B, Ho J, Unverzagt S. Chemotherapy for advanced gastric cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD004064. DOI: 10.1002/14651858.CD004064.pub4

Orijinal özet için: Mide Kanserinde Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv