Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Tedavisinde Prostasiklin Aeresolü

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ASSS), iltihap nedeniyle akciğerlerde sıvı biriktiğinde olur ve kanda oksijen düşer. Akciğerler doğrudan ya da dolaylı gördüğü çocuk veya erişkinlerde ASSS oluşabilir. Böylesi hasarlara sepsis, viral enfeksiyolar, yanıklar, masif kan nakilleri, çoklu travma, mide içeriğinn akciğere aspirasyonu, pankreatit, iritan gaz soluma, ilaç zehirlenmesi ve boğulmalar neden olabilir. Ağır hastalarda ASSS, büyük ölüm nedenlerindendir.

Prostasiklin, kan oksijenini artırmak ve sürviyi iyileştirmek için, ASSS’li ağır hasta çocuk ve erişkinlere aerosol olarak verilebilir. Prostasiklin, kan damarlarıın gevşeten, trombosit agregasyonunu öneyen ve akciğerlerde anti-enflamatuar özellikleri olan doğal bir prostaglandindir.

Çalışma özellikleri

ASSS olan biri 14 çocuk, diğeri 67 erişkinle yapılmış 2 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalarda, hastalık şiddeti, organ disfonksiyonunun iyileşmesi, YBÜ’de veya hastanede kalış süresi ve yaşam kalitesi ölçülmedi. Yazarlar, kanama, organ disfonksiyonu, hava yolu reaktivitesi gibi yan etkileri ve müdahaleyle ilgili olmayan yan etkileri raporlamadı. Derlememiz 5 Mayıs 2017 tarihine kadar güncel.

Fon kaynakları

Derlenen araştırmalar ilaç firmalarından fon aldığını bildirmedi.

Anahtar sonuçlar

Sadece çocuklarda yapılan araştırma, ölümlerle ilgili veri sağladı, prostasiklinle ve prostasiklin olmadan arada fark görülmedi.

Erişkinlerle yapılan RKA’da alprostadille (Prostaglandin E1) kan oksijen düzeylerinde iyileşme eğilimi bildirildi.

Bu verilere dayanarak, kan oksijen düzeyi düşük ağır hasta çocuk veya erişkinlerde aeresol şeklinde prostasiklin kullanımının net bir avantajını belirleyemedik.

Kanıt kalitesi

Çalışma tasarımlarının kötü ve katılımcı sayısının sınırlı olması nedeniyle kanıt kalitesi çok düşüktü. Çocuklarla yapılan çalışmada çapraz tasarım kullanıldı. Her iki araştırmada da ölümlere etkiyle ilgili yetersiz bilgi bulundu.

Ağır hastalarda prostasiklinin avantaj ve zararlarını araştıran, kayırma hatası riski düşük, büyük çaplı bir klinik araştırma gerektiği sonucuna vardık.

Kaynak

Afshari A, Bastholm Bille A, Allingstrup M. Aerosolized prostacyclins for acute respiratory distress syndrome (ARDS). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD007733. DOI: 10.1002/14651858.CD007733.pub3

Orijinal özet için: Solunum Sıkıntısı Sendromunda Prostasiklin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv