Hodgkin Lenfomasında Kemoterapi Ve Radyoterapinin İkincil Kanserler Ve Sürvi Açısından Optimizasyonu


Dr. Thomas Hodgkin, 1798 Middlesex – 1866 Yafa / Foto: Wellcome Library, London

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni tanı konmuş Hodgkin lenfomasında ek radyoterapiyle birlikte ya da olmadan yapılan kemoterapide değişik tedavi şekillerini kıyaslamayı hedefledik. Özellikle bu tedavilerin neden olduğu ikincil kanser riskini inceledik, sürvi ve lenfomanın eliminasyonu da araştırıldı.

Arka plan

Hodgkin lenfoması genellikle genç insanları tuttuğundan ve yüksek etkili tedaviler hastaların çoğunun tanıdan sonra uzun süre yaşamasını sağladığından dolayı, tedavinin uzun vadeli ters etkilerin riskine karşı tartılması gerekir. İkincil kanserler, kemoterapi ve radyoterapiden sonraki geç toksisitenin özellikle şiddetli bir formunu oluşturur. Çeşitli tedavi seçenekleriyle beraber görülen ikincil kanser riskini, sürviyi ve Hodgkinsiz sürviyi kıyaslamak için, yeni tanı konmuş Hodgkin lenfoması tedavisi gören hastaların ferdi verilerini meta analize aldık. Bu tedavi seçenekleri arasında (1) ek radyoterapiyle birlikte kemoterapi kullanımı; (2) daha geniş ya da sınırlı radyasyon alanı kullanımı; (3) daha düşük ya da yüksek dozda radyasyon kullanımı; (4) daha fazla ya da az kemoterapi kürü kullanımı ve (5) standart doz ya da yoğunlaştırılmış kemoterapi kullanımı.

Çalışma özellikleri

1984 ve 2007 yılları arasında yayınlanan 16 klinik araştırmaya dayanan kanıtlar 2017 Temmuzuna kadar güncel. Ferdi hasta verileri sağlanamayan 4 uygun araştırma dışlandı, 2015 yılından bir diğer uygun çalışma daha bulundu bundan veri alınamadı.

Yukarıdaki 5 çalışma sorusunun her biri için 3 ile 6 araştırmadaki 1101 ile 2996 katılımcıdan sağlanan veriler analiz edildi. Her araştırmanın verileri 6 – 11 yıl arası bir dönemi kapsamakta olup derlenen çalışmaların tümünde modern ve yaygın olarak kabul edilen kemoterapi ve radyoterapi formları kullanıldı. Her iki cinsten yaşlı olmayan katılımcılarda hastalık derleme sorusuna göre erken ya da ileri aşamadaydı. Tüm çalışmalar kamu ya da hayır kurumlarından fon aldı, doğrudan endüstriden fon almadı.

Anahtar sonuçlar

Tek başına kemoterapi, aynı kemoterapiye eklenen radyoterapiyle kıyaslandığında (tüm aşamalar), radyoterapi eklenmeyen kemoterapiyle birlikte ikincil kanser riski daha düşüktü ancak bu muhtemelen hastalığın daha fazla gelişmesi ya da yeniden ortaya çıkması pahasına oldu.

Kemoterapiye ek olarak hasta alana yapılan radyasyonun, aynı kemoterapiyle daha geniş alana yapılan radyasyonla kıyaslamasında (erken aşama) ne ikincil kanser riski ne de Hodgkinsiz sürvi önemli fark göstermedi.

Kemoterapiye eklenen düşük doz radyasyonla aynı kemoterapiye eklenen yüksek doz radyasyon kıyaslamasında (erken aşama), ne ikincil kanser riski, sürvi, ne de Hodgkinsiz sürvi önemli fark göstermedi.

Daha az kemotearpi kürüne karşı daha çok kemoterapi kıyaslamasında (erken aşama), ne ikincil kanser riski, ne sürvi, ne de Hodgkinsiz sürvi önemli fark göstermedi.

Yoğunlaştırılmış doz kemoterapiye karşı ABVD (adriyamisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin) benzeri kemoterapi kıyaslamasında (ileri aşama) dozu yoğunlaştırılmış kemoterapi Hodgkinsiz sürviyi, sekonder lösemi riskinde büyüme pahasına iyileştirdi. Sürvi iyileşmesi gösteren kanıtlar, dozu yükseltilmiş BEACOPP sürviyi uzatır görünse de karar verdirici değildi.

Kanıt kalitesi

Sürvi ve Hodgkinsiz sürviyle ilgili kanıtlar en az orta kalitedeyken, ikincil kanser riskine dair kanıtlar, araştırmalarda gözlenen kanser sayısının düşüklüğü ve çok kısa izlem süresine bağlı olarak kısmen düşüktü. Böylece ikincil kanser riskiyle ilgili sonuçlar, daha fazla uzun vadeli veri sağlanana kadar farazi kalıyor. Çok sayıda eski çalışma derlendiğinden, sonuçlar yorumlanırken radyoterapi tekniklerindeki muhtemel iyileşme göz önüne alınmalı.

Yoğunlaştırılmış kemoterapi protokolleriyle tedavi edilen hastalarda ikincil lösemi riski yüksek; öte yandan bu rejimler Hodgkinsiz sürviyi iyileştiriyor. Tedavi kararlarının hastalar için kişiye özel olarak tasarlanması gerekir. Konsolidasyon radyoterapisiyle birlikte ikincil kanser oranında artış var ve bu nedenle gerek erken, gerekse ileri kanserlerde kemoterapiden sonra radyoterapi yapılmadan güvenle tedavi edilebilecek hasta popülasyonunun belirlenmesi önemli. Erken aşamalarda, daha az kemoterapi seansı kullanımı, radyoterapide alan ve doz küçültme gibi tedavi optimizasyon metotları Hodgkinsiz sürviyi ya da ikincil kanser riskini önemli ölçüde etkiler görünmüyor.

Kaynak

Franklin J, Eichenauer DA., Becker I, Monsef I, Engert A. Optimisation of chemotherapy and radiotherapy for untreated Hodgkin lymphoma patients with respect to second malignant neoplasms, overall and progression-free survival: individual participant data analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD008814. DOI: 10.1002/14651858.CD008814.pub2

Orijinal özet için: Hodgkinde Tedavi Optimizasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv