Nüks Eden Epiteliyal Yumurtalık Kanserinde Hormon Tedavisi Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epiteliyal yumurtalık kanseri (EYK) yumurtalık yüzeyini kaplayan hücrelerden çıkar. Bu tip kanseri olan kadınların çoğunluğu teşhis edildiğinde kanser ileri aşamadadır. İlk tedavi olarak ameliyat yapılarak mümkün olduğunda çok miktarda kanser çıkarılır ve ardından kemoterapi yapılır. Bazı vakalarda kanseri küçültmek için ameliyat öncesinde kemoterapi yapılır. Tedavi tipinden bağımsız olarak bazı kadınlarda kanser geri döner. Nüksten sonraki tedavi genellikle kemoterapidir. Kemoterapi seçimi ilk tedaviden (platinli ilaçlar) sonraki kansersiz döneme bağlıdır. Eğer nüks ilk kemoterapiden altı ay sonra görülürse kadınlara platinli ilaç verilir. Ancak kanser 6 ay içinde nüks ederse platinli ilaçların yeniden işe yaraması muhtemel olmadığından platinli olmayan ilaçlar verilir. Kadınların çoğunluğunda tedricen ilaçlara direnç gelişir. Bazı kadınlar tedavinin sonucu olarak ilaçla ilgili yan etkiler ve yaşam kalitesinde düşmeden yakınır.

Bu nedenle daha az yan etkisi olan daha yeni ilaç tedavilerine gerek var. Luteinizan hormon serbestletici hormon (LHRH) agonistleri hipofizde bu hormonun üretilmesini durdurarak iş görür, sonuç olarak yumurtalıkta bu hormona bağımlı olabilen tümör hücreleri uyarılamaz. Nükseden EYK hastalarında LHRH agonistleri kullanıldı ve bazı çalışmalar düşük toksisite gösterdi.

Derleme sorusu

Bu derleme nüks eden EYK’li kadınlarda hormon tedavisinin (LHRH agonist) kemoterapiye kıyasla etkili ve güvenli olup olmadığını değerlendirmek için yapıldı.

Ana bulgular

Nüks eden EYK’li kadınlarda hormon tedavisini (LHRH agonisti) kemoterapiyle kıyaslayan randomize kontrollü çalışmalar için elektronik veri tabanları araştırıldı ve iki çalışma bulundu. Kıyaslamalar farklı olduğundan ayrı ayrı raporladık. Sağlayabildiğimiz kanıtlar hormon tedavisiyle 6 ve 12 aylarda genel sürvi ve ilerlemesiz sürvide fark göstermedi. Ayrıca büyük yan etkiler de (hematolojik ve nörolojik) iki tedavi grubu arasında istatistiksel fark göstermedi, ancak eksik raporlandı. Her iki çalışmada da yaşam kalitesi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Halen ilk platin kemoterapisini izleyen ilk 6 ay içinde nüks görülen kadınlarda LHRH agonistlerinin etkinlik ve güvenliğine dair kanıtların kalitesi çok düşük.

Kaynak

Wuntakal R, Seshadri S, Montes A, Lane G. Luteinising hormone releasing hormone (LHRH) agonists for the treatment of relapsed epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD011322. DOI: 10.1002/14651858.CD011322.pub2

Orijinal özet için: Nüks Epiteliyel Over Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv