Ağır Hastalarda Eritrosit Yapımını Uyarıcı Endikasyon Dışı İlaçların Zararları

Cochrane derleme özeti

Sonuçlar

Eritrosit yapımını uyaran ilaçlar (ESA’lar) kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran ilaçlardır. Damar içi ya da cilt altı yolla kullanılabilir. Pazarlama için yetkili kurumlardan bu endikasyon için lisansı olmasa da ağır hastalarda kullanılır. Bu ilaçlarla ilişkili zarar belirleyemedik ancak düşük-orta arası kalitede kanıtlara göre ölüm ihtimaline faydalı etkileri olduğunu bulduk.

Arka plan

Ağır hastalar sıklıkla kandaki eritrosit ya da hemoglobin miktarında düşmeden yakınır. Koruyucu önlemler işe yaramadığında, kan nakli etkili bir tedavidir ancak bunun allerjik/immünolojik reaksiyonlar, volüm ve elektrolit yüklenmesi ve enfeksiyon gibi bilinen riskleri vardır. Alternatif olarak, kişinin kendi eritrosit üretimini uyaran ESA’lar kullanılabilir. Ancak bunun da ağır hastaların çoğu için yetkili kurumlardan pazarlama lisansı olmayan ESA’larla birlikte görülen risklere karşı dengelenmesi gerekir.

Çalışma özellikleri

Ağır hastaların tedavisinde ESA kullanımını araştıran çalışmalar için 10 veri tabanını taradık. Kanıtlar 2017 Şubatına kadar güncel. Toplam 945 240 katılımcıyla yapılan ve katılımcıları epoetin-alfa, epoetin-beta ve darbepoetin-alfa veya plasebo ile tedavi edilen 53 araştırma bulduk. 5 araştırma sınıflama için bekliyor.

Anahtar sonuçlar

Genellikle düşük kalitede kanıtlara dayanarak ESA’ların ters etkileri anlamında zararları dışlayamadık. Ters etkiler, herhangi bir ters olayı ve venler içinde kan pıhtılaşmasından kaynaklanan problemleri içerir. Ancak ağır hastalarda genel ölüm riski üzerine koruyucu etkiye dair düşük kalitede kanıt bulduk.

Kaynak

Mesgarpour B, Heidinger BH, Roth D, Schmitz S, Walsh CD, Herkner H. Harms of off-label erythropoiesis-stimulating agents for critically ill people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD010969. DOI: 10.1002/14651858.CD010969.pub2

Orijinal özet için: Endikasyon Dışı ESA’lar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar