Lokalize Prostat Kanserinde Açık Radikal Prostatektomiye Karşı Laparoskopik Ve Robot Yardımlı Ameliy

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lokalize prostat kanserli hastaların tedavisinde laparoskopik ve robot yardımlı ameliyatlar açık ameliyata kıyasla daha iyi mi?

Arka plan

Prostat kanseri erkeklerde sık görülür, genellikle cerrah olarak çıkarılarak tedavi edilir. Ameliyat geleneksel olarak karın açılarak yapılır, açık radikal prostatektomi adını alır (ARP). Yenilerde cerrahlar aynı ameliyat için başka yöntemlere başvuruyor. Laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) laparoskopla ya da robotik cihazlarla da yapılabiliyor (robot yardımlı radikal prostatektomi – RYRP). Bu yeni yaklaşımların hasta için daha iyi olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye ortalama yaşı 60 olan toplam 446 prostat kanserli erkekle yapılmış 2 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Çalışmalarda ARP, LRP ve RYRP ile kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Prostat kanserinden ölüm riskini azaltma, kanserin nüks etmesini ve herhangi bir nedenden ölümleri önlemede ARP’ye kıyasla LRP ve RYRP’nin durumuna dair kanıt bulunmadı. Hastaların üriner ve cinsel işlevlerle ilişkili yaşam kalitesi benzerdi. Postoperatif cerrahi komplikasyonlarda fark olmadığı görüldü. LRP ve RYRP’nin 1 gün ve 1 haftadaki postoperatif ağrıya küçük ve muhtemelen önemsiz bir etkisi olabilir. Ancak 12 haftada RYRP ve ARP arasında fark bulunmadı. LRP ve RYRP olan hastalarda hastanede kalış süresinin kısa olması ve daha az kan nakli gerekmesi ihtimali kuvvetliydi.

Kanıt kalitesi

Herhangi bir kanser sonuç ölçütü için araştırma kanıtı bulamadık. Yaşam kalitesiyle ilgili kanıtlar orta; genel ve ciddi cerrahi komplikasyonlar için düşük kalitedeydi. Postoperatif ağrıda 1 hafta için kanıtlar düşük, 12 hafta için orta kalitedeydi. Hastanede kalış süresi ve kan nakilleri için kanıt kalitesi sırasıyla orta ve düşük kalitedeydi. Kollektif olarak sonuç ölçütlerinin çoğu için kanıt kalitesi düşükle orta arasındaydı. Bu değerlerle, tahmini hesaplarımızın gerçek değere yakın olması muhtemel ancak farklı olmaları ihtimali de var.

Kaynak

Ilic D, Evans SM, Allan CAnn, Jung J, Murphy D, Frydenberg M. Laparoscopic and robotic-assisted versus open radical prostatectomy for the treatment of localised prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD009625. DOI: 10.1002/14651858.CD009625.pub2

Orijinal özet için: Lokalize Prostat Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar