Nöropatik Ağrıda TENS


Foto: osseous / Flickr

Cochrane derleme özeti

Sonuç

Nöropatik ağrılı erişkinlerde ağrı gidermede TENS’in sahte TENS uygulamasına kıyasla etkin olup olmadığını güvenle söylemek mümkün değil.

Arka plan

Nöropatik ağrı sinirlerdeki yaralanma ya da hastalıktan kaynaklanır ve etkili tedavisi güçtür. Doğrudan sinir hasarı ya da diyabet, herpes enfeksiyonu ya da karpal tünel sendromu gibi problemlerden kaynaklanır. Transkütan elektriksel sinir uyarımı (TENS) çeşitli ağrılı durumlarda olağan kullanılan bir tedavidir. Uygulamada elektrotları cilde tutturulan bir cihazın verdiği düşük düzeyde elektrik akımı kullanılır. Bunun ağrıyı giderdiği öne sürüldü.

Derleme sorusu

Nöropatik ağrılı erişkinlerde TENS ağrı şiddetini azaltıp sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini artırır mı?

Çalışma özellikleri

Erişkinlerin nöropatik ağrılarında TENS tedavisini sahte TENS, olağan bakım veya tedavi yapılmamasına karşı; ya da olağan bakıma eklenen TENS’i sade olağan bakıma karşı kıyaslayan klinik araştırmalar derlendi. 2016 Eylülünde derleme kriterlerine uygun 15 araştırma bulundu. Bunlardan TENS’in ağrıya etkisini sahte TENS’e karşı kıyaslayan 5 araştırmanın sonuçlarının kombine edilmesi mümkün oldu. Çalışmalara, omurilik yaralanması, sinirleri tutan sırt ve bel ağrısı, diyabetik komplikasyonlar gibi çeşitli nöropatik ağrı problemleri olan hastalar alındı. Toplam olarak kanıt kalitesine düşük değer biçtik.

Anahtar bulgular

Nöropatik ağrılı hastalarda ağrı gidermek için sahte TENS’e kıyasla TENS’in etkili olup olmadığını güvenle ifade edemiyoruz. Bunun nedeni kanıt kalitesinin çok düşük olması ki sonuçlara güvenimizin çok düşük olduğu ve gelecekte yapılacak çalışmaların sonuçları değiştirmesinin mümkün olduğu anlamına geliyor. Raporlanan veri eksikliği nedeniyle TENS tedavisinin; sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine, ağrı kesici ilaç kullanımına ya da hastaların TENS’in durumlarını ne kadar değiştirdiği konusundaki izlenimine etkisi hakkında da karar çıkaramıyoruz.

Derlemede TENS’i başka tedaviler karşı kıyaslayan başka 10 çalışmanın daha sonuçlarını sunduk. Bu 10 çalışma oldukça değişkendi ve sonuçlarını birlikte analize alamadık. Bu 10 çalışmanın düşük kalitesiyle birlikte, ağrı giderme, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, ağrı kesici kullanımı ve değişim izlenimi hakkında yargıya varamadık.

15 çalışmanın 3’ünde TENS kullanan bazı hastalarda elektrot altında cilt irritasyonu görüldü. Üç çalışmada problem olmadığı raporlandı kalan çalışmalar yan etkiler hakkında ayrıntı sağlamadı. Bunlara dayanarak TENS kullanımıyla ilişkili yan etkiler hakkında da yorum yapmak geçekçi olmaz.

Kaynak

Gibson W, Wand BM, O'Connell NE. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD011976. DOI: 10.1002/14651858.CD011976.pub2

Orijinal özet için: Nöropatik Ağrıda TENS

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv