Romatoid Artritli Erişkinlerin Tedavisinde Sertolizumab Pegol

Cochrane derleme özeti

Aktif romatoid artritli (RA) erişkinlerde sertolizumab pegolün (CZP) fayda ve zararlarını güncelledik. 2016 Eylülüne kadar yayınlanan tüm çalışmaları aradık ve toplam 5499 katılımcıyla yapılan 14 araştırma bulduk.

Çalışmaların çoğunda izlem süresi 24 hafta, katılımcıların çoğu kadındı.

Romatoid artrit ve sertolizumab pegol

Romatoid artritte aşırı aktifleşen bağışıklık sistemi eklem yüzeyine saldırarak şişme, katılaşma ve ağrıya neden olur.

Setolizumab pegol bir biyolojik ilaçtır Vücudun ürettiği tümör nekroz faktörü alfa (TNFα) adlı maddeyi bloke eder. Cilt altına yapılan enjeksiyonlarla verilir. Onaylamış dozu 200 mg’dır.

15 gün arayla 200 mg sertolizumab pegol alan RA hastalarında 6 ay sonra neler görülür?

ACR50 (standart: hassas ve şiş eklem sayısında ve ağrı ve malûliyet gibi diğer sonuç ölçütlerinde %50 iyileşme)

* sertolizumab pegol alan 100 hastadan 25 daha fazlasında RA belirtilerinde iyileşme görüldü (%25 mutlak iyileşme).

* sertolizumab pegol alan 100 hastadan 36’sınde iyileşme görülürken plasebo alanların 9’unda görüldü.

ACR50 için kanıt kalitesine yüksek değer biçtik.

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (Sağlık Değerlendirme Sorgulaması, HAQ: 0 – 3 skalasında düşük skor daha fazla iyileşme)

* sertolizumab pegol alan hastalar plasebo alanlara kıyasla 0.35 puan daha düşük skor verdi (%12 mutlak iyileşme).

* sertolizumab pegol alan hastalar 0.48 puan daha düşük skor verirken plasebo alanlar 0.13 puan daha düşük skor verdi.

HAQ için kanıt kalitesine orta değer biçtik, kanıt değerini çalışmalardan eksilen hasta sayısının yüksekliği nedeniyle düşürdük.

Remisyon (klinik iltihap belirtilerinin olmaması)

* sertolizumab pegolle 100 hastadan 10’unda remisyon görüldü (%10 mutlak iyileşme).

* sertolizumab pegol alan 100 hastadan 22’si remisyona girerken plasebo alanlardan 12’si girdi.

Remisyon için kanıt kalitesine yüksek değer biçtik.

Radyolojik değişimler (eklem röntgeninde 0 – 230 skalasında ölçülen)

* sertolizumab pegol alan hastalarda eklem hasarı 0.67 puan daha düşüktü

* sertolizumab alan hastalarda eklem hasarı 0.04 ünite daha azken plasebo alanlarda 0.7 ünite daha fazlaydı.

Radyolojik bulgularla ilgili kanıt kalitesine orta değer biçtik; değer, çalışmalardan eksilen hasta sayısının yüksek olmasına bağlı olarak düşürüldü.

Ciddi yan etkiler

* sertolizumabla 100 hastadan 3 daha fazlasında ciddi ters etki görüldü (%3 mutlak zarar).

* sertolizumab alan 9 hastada ciddi yan etki görülürken plasebo alan 6 hastada görüldü.

Ciddi yan etkiler için kanıt kalitesine yüksek değer biçtik.

Çalışmalardan katılımcı eksilmesi

* sertolizumab alan 100 hastadan 29 daha azı tedaviyi bıraktı (%29 mutlak zarar)

* sertolizumab pegol alan 100 hastadan 23’ü ilacı bırakırken plasebo alanlarda 52’si bıraktı.

Tüm eksilmeler için kanıt kalitesine orta değer biçtik.

Ters etkiler nedeniyle çalışmadan eksilme

* sertolizumab pegol alan 100 hastadan 2 daha fazlası ciddi ters etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı (%2 mutlak zarar).

* 100 hastadan 5 hasta ciddi ters etkiler nedeniyle tedaviyi bırakırken plasebo alanlardan 3’ü tedaviyi bıraktı.

Tedaviyi bırakma için kanıt kalitesine yüksek değer biçtik.

Özet olarak;

* sertolizumab pegol ACR50, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve remisyonu iyileştiriyor.

* sertolizumab röntgende görülen eklem hasarını muhtemelen azaltıyor.

* sertolizumab pegol ciddi yan etkileri artırıyor.

* sertolizumab pegolle daha fazla hasta ilacını bıraktı ancak tedavi terkleri ciddi yan etkilere bağlıydı

Kaynak

Ruiz Garcia V, Burls A, Cabello JB, Vela Casasempere P, Bort-Marti S, Bernal JA. Certolizumab pegol (CDP870) for rheumatoid arthritis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD007649. DOI: 10.1002/14651858.CD007649.pub4

Orijinal özet için: RA İçin Sertolizumab Pegol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar