Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Bebeklerde Sedasyon İçin Midazolam İnfüzyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde (YDYBÜ) yatan hasta bebeklerde sakinleştirici (sedatif) olarak sürekli damar içi infüzyonla verilen midazolam davranış ve hayati belirtilerde değişimle ölçülen stresi azaltmada ne kadar etkili?

Arka plan

Ağrılı prosedürler uygulanan yoğun bakımdaki bebeklerde yeterli sedasyon, stresi azaltıp komplikasyonlardan kaçınmayı sağlar. Midazolam YDYBÜ’lerde gittikçe artan oranda kullanılan bir sedatif. Ancak bu ilacın bu ortamlardaki bebekler için etkili ve güvenli olup olmadığı sistematik olarak gözden geçirilmedi.

Çalışma özellikleri

Bu derleme için 28 günlükten küçük bebeklerde sedatif olarak midazolam infüzyonunu inceleyen randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Anahtar sonuçlar

Üç klinik araştırma derlendi. Sedasyon düzeyini ölçmek için farklı skalalar kullanan araştırmaların her biri midazolamın sedasyon sağlamada etkili olduğunu gösterdi. Ancak bu araştırmalarda kullanılan sedasyon skalalarının bebeklerde geçerliliği ispatlanmış olmadığından midazolamın bebeklerde gerçekten etkili olduğundan emin olamayız. Bunun yanında bir çalışma, midazolam alan bebeklerde ölüm ve beyin zedelenmesi riskinin anlamlı derecede arttığını gösterdi ve iki çalışmanın kombine edilen sonuçları midazolam kullanımının YDYBÜ’de kalma süresini uzatabildiğini gösterdi.

Endüstri

Bu derlemeye alınan çalışmalardan biri endüstriden destek aldı, diğer ikisinde de tüm ilaçlar endüstriden sağlandı.

Kanıt kalitesi

28 günde hastane içinde mortalite, YDYBÜ’de yatış süresi, ağrı ve nörolojik sonuçlarla ilgili kanıt kalitesi değerlendirildi ve yeterli olmayan kanıtların orta kalitede olduğu bulundu. Bu yüzden yoğun bakımda yatan bebeklerde sedatif olarak midazolam kullanımını destekleyecek yeterli kanıt yok. Bu popülasyonda midazolamın etkinliğine ve güvenliğine yönelik başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Ng E, Taddio A, Ohlsson A. Intravenous midazolam infusion for sedation of infants in the neonatal intensive care unit. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD002052. DOI: 10.1002/14651858.CD002052.pub3

Orijinal özet için: YDYBÜ’de Midazolam Kullanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv