Diş Çekimi Sonrası Kanamayı Kontrol Altına Almak İçin Girişimler

Çeviri: Dr. Mustafa Özcan*

Derleme sorusu

Bu derlemede, diş çekiminden sonra kanama kontrolü için uygulanan farklı girişimler değerlendirildi.

Arka plan

Diş çekiminden sonra, alanın kanaması ve ardından genellikle birkaç dakika içerisinde pıhtılaşması normaldir. Kanamanın pıhtı oluşumu olmadan devam etmesi veya 8 ila 12 saatin üzerinde sürmesi anormal bir durumdur ve bu durum çekim sonrası kanama (ÇSK) olarak bilinir. Bu tür kanama olayları, hastalar için sıkıntıya neden olabilir ve bu hastalar acil diş hekimliği konsültasyonuna ve girişimine ihtiyaç duyabilir. ÇSK'nın nedenleri lokal, sistemik bir hastalık veya ilaç olabilir. Bu kanamayı kontrol altına alabilmek için dişhekiminin deneyimine bağlı olarak birçok lokal ve sistemik yöntem uygulanabiliyor.

Diş hekimlerini en iyi tedavi hakkında bilgilendirmek için, randomize kontrollü çalışmalardan sağlanan kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalışma özellikleri

Diş çekimi sonrası kanamayı kontrol altına almakta kullanılan tedavileri değerlendiren RKA'ları derledik. Tıp ve diş hekimliği literatürü 22 Mart 2016 tarihine kadar tarandı. Bu derlemenin kıstaslarına uyan RKA bulunamadı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bu derleme, diş çekimi sonrası kanamanın kontrolünde kullanılacak tedavi seçeneklerinden herhangi birinin etkinliğini gösteren RKA olmadığını ortaya koydu. Diş hekimlerinin ve hastaların tedavi seçenekleriyle ilgili bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak için yüksek kaliteli RKA'lara ihtiyaç var.

Kaynak

Sumanth KN, Prashanti E, Aggarwal H, Kumar P, Lingappa A, Muthu MS, Kiran Kumar Krishanappa S. Interventions for treating post-extraction bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD011930. DOI: 10.1002/14651858.CD011930.pub2

* Yard. Doç., Çukurova Üniversitesi, Periodontoloji A.D.

Orijinal özet için: Diş Çekiminde Kanama Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv