Gestasyonel Diyabetli Kadınlarda Bir Sonraki Gebelikten Önceki Bakım

Cochrane derleme özeti

Konu

Bu derlemede gestasyonel diyabetle en az bir gebelik geçiren annelerde özelleştirilmiş ve hedefli bakımın etkilerini araştırdık. Böylesi bir bakım gelecekteki gebelikte anne ve bebek sağlığını iyileştirir mi? Bu soruyu cevaplamak için 2017 Nisanına kadar yapılmış tüm araştırmaları topladık ve analiz ettik.

Önemi

Gebelik diyabeti (GDM) gebelik esnasında ortaya çıkan glikoz intoleransıdır. Annede gebelikte hipertansiyon, pre-eklampsi ve ileride tip 2 diyabet gelişimi gibi komplikasyonlara yol açabilir. Doğumun indüklenme ihtimali fazladır. Bebekler için sezaryenle doğum çocuklukta ve genç erişkinlikte diyabet gelişimi riski yüksektir. Annelerin izleyen gebelikte yeniden GDM gelişimi riski vardır.

Eğer iki gebelik arasında hedefli bakım yapılırsa GDM insidensinin düşüp düşmeyeceği ve bu sayede sağlıkla ilgili risklerin de azalıp azalmayacağı araştırıldı.

Bu bakım içerisinde eğitim, diyet ve yaşam tarzı tavsiyeleri, ilaçla müdahale, anne sağlığının dikkatli izlemi ve glikoz tolerans testi bulunur.

Araştırma ve kanıtlar

Spesifik bakımı müdahale yapılmamasına karşı kıyaslayan çalışmaları aradık. Tüm sonuçları yayınlanmamış bir araştırma bulduk. Bunun yanında biri süren biri de henüz yayınlanmamış iki araştırma bulundu.

Sonuç

Halen elde bitmiş çalışma olmadığından bu bakımın faydalı olduğunu söyleyebilmek için yeterli kanıt bulunmuyor. Anne ve bebekler için gerek kısa gerekse uzun vadeli sağlık sonuçlarının yanı sıra sağlık sistemine etkilerini de değerlendiren yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Tieu J, Shepherd E, Middleton P, Crowther CA. Interconception care for women with a history of gestational diabetes for improving maternal and infant outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD010211. DOI: 10.1002/14651858.CD010211.pub3

Orijinal özet için: GDM’de Sonraki Gebelik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv