Orak Hücre Hastası Çocuk Ve Erkeklerde Uzun Süren Ağrılı Ereksiyonların Tedavisi


Foto: CNG / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Orak hücre hastası çocuk ve erkeklerde kısa süreli tekrarlayan ve 6 saatten uzun süren ağrılı ereksiyonlarda (priapizm) farklı tedavilerin fayda ve riskleri nedir?

Arka plan

Orak hücre hastalarında uzun süren penis ereksiyonu olan priyapizm sık görülür. Priyapizmin farklı tiplerinde ereksiyon farklı süreler devam eder, tıbbi tedavi de farklıdır. Kendi kendine bakım yaklaşımları fayda sağlayabilir. En iyi seçeneği bulmak için randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 15 Eylül 2017 tarihine kadar arandı.

Çalışma özellikleri

Jamayka, Nijerya ve Birleşik Krallıkta yapılan toplam 102 katılımcıyla yapılmış 3 araştırma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Üç çalışmada 4 farklı ilaç, stilbestrol, sildenafil, efedrin ve etilefrin tedavileri plaseboyla kıyaslandı. Araştırmalarda priyapizm ataklarının ne sıklıkta ortaya çıktığına bakıldı. Tedavilerle plasebo arasında fark bulunmadı. Kanıt eksikliği nedeniyle orak hücre hastalığında priyapizmin en iyi tedavisine karar veremedik. Daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalarda kayırma hatası riski bulunduğu ve katılımcı sayısı az olduğundan kanıt kalitesine düşük ya da çok düşük değer biçtik.

Kaynak

Chinegwundoh FI, Smith S, Anie KA. Treatments for priapism in boys and men with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD004198. DOI: 10.1002/14651858.CD004198.pub3

Orijinal özet için: Orak Hücrede Priapizm

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar