5 Yaş Ve Altı Çocuklarda Meyve Ve Sebze Tüketimini Artırıcı Müdahaleler


Foto: RIA Novosti archive, image #569736 / Ryumkin / CC-BY-SA 3.0

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Yeterince sebze ve meyve yememek gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık sorunu. Sebze ve meyve tüketimiyle birlikte kalp-damar hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların riski azalıyor. Erken çocukluk dönemi, yeme alışkanlıklarının yerleşmesinde önemli bir dönem olduğundan bu dönemde meyve ve sebze tüketimini artıran müdahaleler bu hastalıkların külfetini azaltmada etkili bir strateji olabilir.

Derleme sorusu

5 yaş ve altı çocuklarda meyve ve/veya sebze tüketimini artırmak için tasarlanan müdahalelerin etkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Metot

Konuya ilişkin yapılmış araştırmaları bulmak için çeşitli elektronik veri tabanları ve dergileri taradık. 5 yaş ve altı çocukların meyve ve/veya sebze tüketimini artırmayı hedefleyen müdahalelerin tüketime etkisini ölçen randomize kontrollü araştırmalar seçildi. İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak araştırmaları seçti ve verileri çıkardı. Kanıtlar 2018 Ocağına kadar güncel.

Sonuçlar

Toplam 11 698 katılımcıyla yapılan 63 araştırmayı derledik. 39 araştırmada çocuk beslemeye yapılan müdahaleler, 14 araştırmada ebeveyne verilen beslenme eğitimi müdahaleleri, 9 araştırmada çok bileşenli (örneğin ebeveyn eğitimiyle birlikte okul öncesi politika değişimleri) müdahaleler ve 1 araştırmada da çocuğa verilen beslenme eğitimi müdahalesi incelendi.

Çocuk beslemeye müdahale ve çok bileşenli müdahaleler çocuğun sebze ve meyve alımını kısa vadede (12 aydan az) artırıyor.

Ebeveyne verilen eğitim şeklindeki müdahalelerin çocuğun sebze ve meyve tüketimini artırmada etkili olup olmadığı belirsiz.

Uzun vadeli etkinlik, maliyet ve istenmeyen zararların değerlendirilmesi için yeterli bilgi bulunmadı. Fon desteğini raporlayan çalışmalardan dördü endüstriden kalanları devlet ya da hayır kurumlarından fon aldı.

Sonuçlar

Çocuk beslemeye yapılan müdahaleler ve çok bileşenli müdahaleler meyve ve sebze tüketimini artırabiliyor (sırasıyla 3.5 gram ve 0.37 kase). Bu sonuç çok düşük ve düşük kalitede kanıtlara dayanıyor ve ileride yapılacak çalışmalarla değişmesi çok muhtemel. Ebeveyne beslenme eğitimi verilmesi şeklindeki müdahalelerin etkili olup olmadığı belirsiz.

Kaynak

Hodder RK, O'Brien KM, Stacey FG, Wyse RJ, Clinton-McHarg T, Tzelepis F, James EL, Bartlem KM, Nathan NK, Sutherland R, Robson E, Yoong S, Wolfenden L. Interventions for increasing fruit and vegetable consumption in children aged five years and under. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD008552. DOI: 10.1002/14651858.CD008552.pub5

Orijinal özet için: Çocuğun Meyve Sebze Yemesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2016 versiyonu Hodder RK ve ark. / Güncellik: Eylül 2016

Temel Reis ve ıspanak Sinbada karşı / Afiş: Fleischer Studios / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gelişmiş ülkelerde yetersiz meyve ve sebze tüketimi önemli bir sağlık sorunudur. Sebze ve meyve tüketimiyle birlikte gelecekteki kronik hastalık riski düşüktür. Erken çocukluk dönemi, yeme alışkanlıklarının yerleşmesinde önemli bir dönemi temsil eder. Bu yüzden, erken çocuklukta meyve ve sebze tüketimini artırıcı müdahaleler hastalık yükünü de azaltmada etkili bir strateji olabilir.

Derleme sorusu

5 Yaş ve altı çocuklarda meyve ve/veya sebze tüketimini artırmak için tasarlanan müdahalelerin etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Metot

Araştırma bulmak için çeşitli elektronik veri tabanlarını ve ilişkin dergileri taradık. Başka makaleler için yazarlarla temas kurduk. Randomize kontrollü araştırmaları seçtik. İki yazar makaleleri birbirinden bağımsız olarak aradı ve verileri çıkardı. Kanıtlar 2016 Eylülüne kadar güncel.

Sonuçlar

Toplam 10 267 katılımcıyla yapılan 50 araştırmayı derledik. 30 çalışmada çocuk besleme müdahaleleri, 11 çalışmada ebeveyne verilen beslenme eğitimi, 8 çalışmada çok bileşenli müdahaleler ve birinde çocuğa verilen beslenme eğitimi müdahaleleri araştırıldı.

Çocuk besleme müdahaleleri çocuğun sebze tüketimini artırmada kısa vadede (12 aydan az) etkiliydi.

Ebeveyn beslenme eğitimi ve çok bileşenli müdahaleler çocuğun meyve ve sebze tüketimini artırmada etkili değildi.

Uzun vadeli etkinlik, mali etkinlik ve istenmeyen zararları değerlendirmek için yeterli bilgi bulunmadı. Fon desteğini raporlayan çalışmalar, devletten ve hayır kurumlarından fon sağladı, iki çalışma endüstriden fon aldı.

Kararlar

5 yaş ve altındaki çocukların meyve ve sebze tüketimini artırmak için yapılan müdahaleler hakkında kanıtlar yetersiz kaldı. Çocuk besleme müdahaleleri sebze tüketimini artırır görünüyor (4.03 gram kadar) ancak bu sonuç çok düşük kalitede kanıtlara dayanıyor ve gelecekte yapılacak araştırmalarla değişmesi çok muhtemel.

Kaynak

Hodder RK, Stacey FG, Wyse RJ, O'Brien KM, Clinton-McHarg T, Tzelepis F, Nathan NK, James EL, Bartlem KM, Sutherland R, Robson E, Yoong S, Wolfenden L. Interventions for increasing fruit and vegetable consumption in children aged five years and under. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD008552. DOI: 10.1002/14651858.CD008552.pub3

Orijinal özet için: Çocuğa Sebze Meyve Yedirmek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar