Astım İçin İnhaler Steroid Ve LABA Alan Hastalara Mepolizumab, Reslizumab Veya Benralizumabla Ek Ted

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede astımlı hastaların standart tedaviye ek olarak mepolizumab, reslizumab veya benralizumab gibi yeni ilaçları da almasının plasebodan daha iyi olup olmadığını araştırdık.

Arka plan

Astım iltihabi bir akciğer hastalığı olup, hava yollarında daralma, nefes darlığı, göğüs sıkışması ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olur. 2025 yılına kadar tüm dünyada 400 milyon kadar insanda astım olabilir. Mepolizumab, reslizumab ve benralizumab yeni anti-IL-5 tedavileri olup astım belirtilerini azaltmada fayda sağlayabilir.

Çalışma özellikleri

13 araştırmada mepolizumab, reslizumab veya benralizumab, çoğu şiddetli astımı olan 6000 hastada plaseboyla kıyaslandı. Sonuçları; ek tedavi gerektiren astım atakları görülmesi, yaşam kalitesi, solunum testleri, kan biyomarkerlerine etkiler ve yan etkiler olarak özetledik.

Anahtar sonuçlar

Eozinofil sayısı yüksek olan şiddetli astımlı hastaların mepolizumab, reslizumab veya benralizumab kullanımından astım ataklarında azalma yoluyla fayda sağladığını bulduk. Yaşam kalitesi ve solunum testlerinde küçük iyileşmeler vardı ancak bunlar hastaların fark edemeyeceği kadar küçüktü.

Bu tedavilerin şiddetli astımlı hastaların standart tedavisine eklenebileceğini bildiren uluslararası rehberlerle katılıyoruz. Ancak, tedavi cevabının nasıl ölçüleceği ve tedavinin ne kadar süre verilmesi gerektiği gibi bazı durumları netleştirmek için daha fazla araştırma gerektiği düşüncesindeyiz.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sunulan kanıtlar çok iyi tasarımlı araştırmalardan sağlandı. Bunlarda, aşağıdaki önemli konularda kayırma hatası riskinin düşük olduğu görüşündeyiz: Randomizasyon prosedürü, körleme ve çalışmayı bitirmeyen hastalarla ilgili ayrıntıların netliği. Kanıtlar toplam olarak yüksek veya orta kalitede.

Kaynak

Farne HA, Wilson A, Powell C, Bax L, Milan SJ. Anti-IL5 therapies for asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD010834. DOI: 10.1002/14651858.CD010834.pub3

Orijinal özet için: Eozinofilik Astımda Ek Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar