Erişkinde Hafiften Ortaya İşitme Kaybı İçin Cihazlar


Viktorya çağına ait (19. yy) İngiliz üretimi, teleskopik teneke işitme cihazı / Foto: Wellcome Library, London

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hafif orta arası şiddette işitme kaybı olan erişkinlerde işitme cihazlarının günlük yaşama etkilerine dair kanıtları derledik. Sonuç ölçütü olarak; 1) kişinin günlük durumlara katılabilme yetisi, 2) sağlıkla ilişkili genel yaşam kalitesi, 3) diğer insanları duyabilme yetisi ve 5) ağrı ya da aşırı ses gibi zararlar değerlendirildi.

Arka plan

İşitme kayıpları sık görülür ve bundan yakınan erişkinlere işitme cihazları önerilebilir. Bu cihazlar sesin şiddetini artırıp netliğini iyileştirerek duyulmasını kolaylaştırır. Bu cihazların ana hedefi işitme kaybının kişiye etkisini azaltıp, günlük yaşama katılımını iyileştirmeyi hedefler. İşitme kaybı olan erişkinlerde en yaygın kullanılan teknoloji olsa da ne kadar faydalı oldukları belirsiz.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 23 Mart 2017 tarihine kadar güncel. Hafif-orta arası şiddette işitme kaybı olan 825 erişkinle yapılan ve cihazları cihaz takılmamasına ya da sahte cihaza karşı kıyaslayan 5 klinik araştırma bulduk. Katılımcıları, yaş ortalaması 69 – 83 arasında olan yaşlılar oluşturdu. Araştırmalar 6 haftayla 6 ay arasında sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

3 araştırmada işitme cihazlarının, hafifle orta arası işitme kaybı olan erişkinlerin günlük yaşam olaylarına katılım yetisini iyileştirmede büyük faydalı etkisi olduğuna dair kanıt bulduk. İşitme cihazlarının, fiziksel, sosyal, duygusal ve ruhsal iyilik hali gibi sağlıkla ilişkili genel yaşam kalitesini iyileştirmede küçük bir faydalı etkisi oldu. Başka insanları duyabilme yetisini iyileştirmede çok etkiliydi.

Bir araştırmada işitme cihazlarının zararları ölçüldü, hiç olmadığı raporlandı.

Kanıt kalitesi

İşitme cihazlarının günlük yaşam olaylarına katılabilme yetisini artırma, sağlıkla ilişkili genel yaşam kalitesini iyileştirme ve başka insanları dinleyebilme yetisini iyileştirmesine dair kanıtların orta kalitede olduğu yargısına vardık. Bu, işitme cihazlarının bildirilen faydalarının gerçek olduğundan makul derecede emin olmamıza rağmen, gelecekte başka araştırmalar yapılırsa bulunacak fayda büyüklüğünün değişebileceği anlamına geliyor.

Sadece bir küçük araştırmada ölçüldüğünden zararlarla ilgili kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik

Kararlar

İşitme cihazlarının hafif orta arası işitme kaybı olan erişkinlerin günlük yaşam olaylarına katılabilme yetisini artırdığı, sağlıkla ilişkili genel yaşam kalitesini iyileştirdiği ve başka insanları dinleyebilme yetisini iyileştirebildiğini bulduk. İşitme güçlüğü konusunda yardım arayan bir erişkin için işitme cihazları etkili bir klinik seçenek oluşturuyor. Gelecekte yapılacak çalışmalarda faydaların birbiriyle uyumlu olarak ölçülmesi ve sağlanan faydaları; yaş grupları, cinsiyet, işitme kaybı şiddeti ve cihaz tipleri için ayrı ayrı raporlaması önemli.

Kaynak

Ferguson MA, Kitterick PT, Chong L, Edmondson-Jones M, Barker F, Hoare DJ. Hearing aids for mild to moderate hearing loss in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD012023. DOI: 10.1002/14651858.CD012023.pub2

Orijinal özet için: İşitme Cihazları Faydalı mı?

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar