Erişkinlerin Ameliyatlarında Tamponlanmış Veya Tamponlanmamış Sıvı Vermek

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erişkinlerde ameliyat esnasında damar içi yolla tamponlanmamış sıvı verilmesine karşı tamponlanmış sıvı verilmesinin güvenliği ve etkilerine dair randomize kontrollü araştırma kanıtlarını derledik.

Arka plan

Ameliyat esnasında vücuttan fazla su ve tuz kaybını önlemek ve kan kaybını telafi etmek için hastalara damar içi yolla sıvı verilir. İzotonik salin gibi sıvılar vücut sıvılarıyla aynı konsantrasyonda basit tuz solüsyonudur. Bazıları da küçük miktarda asit veya baz eklenmesinin yaratacağı pH değişimlerine dirençli, tamponlanmış solüsyonlardır. Tamponlanmış sıvılarda, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi fazladan elektrolitler bulunduğundan bileşimleri kan sıvılarına daha yakındır.

Çalışma özellikleri

Literatürü 2016 Haziranına kadar taradık ve toplam 1096 katılımcıyla yapılmış 19 randomize kontrollü araştırma bulduk. Derlenen araştırmaların bazılarında zinde ve başka sağlık problemi olmayan kişilerdeki küçük ameliyatlar araştırıldı. Diğerlerinde yüksek riskli hastalardaki büyük ameliyatlar, 5 araştırmada da böbrek nakli yapılan hastalar incelendi. Literatür taramasını 2017 Mayısında yeniledik ve ilerideki güncellemeye alınacak bir yeni araştırma belirledik.

Anahtar sonuçlar

Toplam sonuçlar, ölüm sayısının düşük olup tamponlu ya da tamponsuz sıvı seçiminin ameliyatın yakın zamanlarında görülen ölüm sayısını etkilediğinde dair kanıt sağlamadı. Bu sonuç ölçütü toplam 267 katılımcılı üç araştırmada raporlandı.

Böbrek fonksiyonları üzerine ters etki görülen katılımcı sayısında gruplar arasında fark olmadığı bulundu.

Klinik sonuçların analizi, ameliyat olan erişkinlerde tamponlanmış sıvıların, tamponlanmamış sıvılara eşdeğer etkili ve güvenli bir alternatif olduğunu gösteriyor.

Salin alan hastalarda (pH 7.32 vs 7.38) ameliyattan sonra kan pH’sının düşmesi tamponlanmış sıvılarla birlikte daha az metabolik asidoz olduğunu gösteriyor.

Salin grubunda serum klor ve sodyum düzeyleri tamponlanmış solüsyon grubuna göre daha yüksekti. Bu gruba başka elektrolit verilmediğinden bu beklenebilir. Serum klorunda yükselme bir metabolik asidoz nedenidir.

Kanıt kalitesi

Katılımcılarda böbrek işlevini etkileyebilecek başka faktörlerin varlığı nedeniyle sıvı seçiminin böbrek işlevine etkisini gösteren kanıtların kalitesi düşük olsa da kanıt kalitesine genel olarak orta değer biçtik.

Kanıtlar, araştırmalar arasında; yapılan ameliyat tipleri, sıvıların verilme şekilleri ve hacimlerinde geniş değişkenlik olduğunu gösteriyor. Derlenen araştırmalarda raporlanan sonuç ölçütleri de çok değişkendi, bazıları bulgularımıza katamayacağımız değişik şekillerde ifade edildi.

Kaynak

Bampoe S, Odor PM, Dushianthan A, Bennett-Guerrero E, Cro S, Gan TJ, Grocott MPW, James MFM, Mythen MG, O'Malley CMN, Roche AM, Rowan K, Burdett E. Perioperative administration of buffered versus non-buffered crystalloid intravenous fluid to improve outcomes following adult surgical procedures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD004089. DOI: 10.1002/14651858.CD004089.pub3

Orijinal özet için: Ameliyatta Tamponlu Sıvı ve Salin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar