Gebelikte Genital Klamidya Trakomatis Enfeksiyonu Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Konu

Bu derleme gebelik esnasında genital klamidya trakomatis enfeksiyonu tedavisinin yan etkilere neden olmadan enfeksiyona şifa sağlayıp anneler ve bebeklerde komplikasyonları önleyip önlemediğini değerlendirmeyi hedefliyor. Bu yeni derleme aynı konuda yapılan eskisinin yerini alıyor.

Önemi

Klamidya trakomatis cinsel yolla bulaşan bir bakteriyel enfeksiyondur. Genç kadınlarda daha sık görülür. Kadınlar enfekte olduklarından haberdar olmayabilir. Bu enfeksiyon gebelerde, doğumun erken başlaması, erken doğurma, erken membran yırtılması, bebeklerde düşük doğum tartısı ve doğum sonrasına uterus enfeksiyonu gibi gebelik komplikasyonlarına yol açabilir. Doğum esnasında klamidya trakomatis bulaşan bebeklerde göz ve akciğer enfeksiyonları gelişebilir.

Gebelikte tedavi edilmeyen klamidya enfeksiyonuyla birlikte oluşabilecek komplikasyonlar düşünüldüğünde, en az yan etkisi olan etkili bir tedavi bulunması çok önemli.

Bulunan kanıtlar

Literatürü 2017 Haziranına kadar taradık ve 15 araştırmayı derledik. Çoğunun katılımcı sayısı düşük olan çalışmalarda kayırma hatası riski karışık ve kalite sınırlıydı. 3 araştırmada eritromisin, klindamisin ve amoksisilin plaseboya karşı kıyaslandı. Diğerlerinde farklı antibiyotikler birbiriyle kıyaslandı.

Tüm çalışmalarda bakterinin antibiyotikle eliminasyonu temel alınarak klamidyada şifa sağlanması raporlandı.

Eritromisin ve klindamisin plasebodan daha etkili göründü (sırasıyla 495 katılımcılı 2 araştırmadan sağlanan orta kalitede kanıt ve 85 katılımcılı 1 araştırmadan sağlanan düşük kalitede kanıt).

Amoksisilinle plaseboya karşı sağlanan kanıtların kalitesi çok düşük olup sonuçlardan şüpheliyiz (1 çalışma 15 katılımcı).

Antibiyotiklerin birbirine karşı kıyaslanmasında, şifa sağlamada bir antibiyotik diğerine karşı önemli bir üstünlük göstermedi:

Azitromisine karşı amoksisilin (144 katılımcılı 2 çalışmadan sağlanan çok düşük kalitede kanıt); eritromisine karşı amoksisilin (466 katılımcılı 4 çalışmadan sağlanan yüksek kalitede kanıt); eritromisine karşı azitromisin (374 katılımcılı 6 çalışmadan orta kalitede kanıt); eritromisine karşı klindamisin (173 katılımcılı 2 çalışmadan düşük kalitede kanıt); klindamisine karşı amoksisilin (101 katılımcılı 1 çalışmadan orta kalitede kanıt).

Tekrarlayan enfeksiyon, erken doğum, erken membran rüptürü, perinatal mortalite ve düşük doğum tartısı, tek tek çalışmalarda değerlendirildi ve incelenen farklı tipte antibiyotikler arasında net fark olmadığı bulundu.

Eritromisin ve klindamisinle yan etkiler plasebodan daha sıktı (sırasıyla 2 çalışma, 495 kadın ve 1 çalışma, 85 kadın). Amoksisilin tedavisi azitromisinden ve eritromisinden daha az yan etkiyle sonuçlandı (1 çalışma, 36 kadın ve 4 çalışma 513 kadın) ve azitromisin eritromisinden daha az yan etkiye neden oldu (6 çalışma, 374 kadın). Bir çalışmada amoksisilin ve klindamisin benzer sayıda yan etkiye neden oldu (107 kadın).

Bulguların anlamı

Gebelikte klamidya enfeksiyonunun antibiyotikle tedavisi etkili görünüyor. Enfeksiyona şifa sağlamada ve erken doğumlar, erken membran rüptürü ve düşük doğum tartısında amoksisilin, eritromisin, klindamisin ve azitromisin arasında net fark bulunmuyor. Azitromisin ve klindamisin eritromisine göre daha az yan etkiye neden olur görünüyor.

Derlenen çalışmaların tümü da Kuzey Amerika’da yapıldı. Düşük gelirli ülkelerde klamidya testi maliyeti nedeniyle bir problem teşkil ediyor.

Gebelikte klamidya enfeksiyonu tedavisinin etkilerini daha ileri değerlendirmek için farklı kurum ve ortamlarda, örnek büyüklüğü yeterli ve iyi tasarımlı araştırmalar yapılması gerektiği sonucuna vardık. Bu derlemeye alınan çalışmaların yapılmasından bu yana araştırılan antibiyotiklere karşı direnç değişmiş olabilir. Özel olarak, gelecekte yapılacak çalışmalarda bu derlemenin sonuç ölçütlerinin raporlanması ve klamidyayı en az yan etkiyle tedavi etmede etkili olabilecek, amoksisilin ve klindamisin gibi antibiyotikleri hedeflemesi gerekir.

Kaynak

Cluver C, Novikova N, Eriksson DOA, Bengtsson K, Lingman GK. Interventions for treating genital infection in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD010485. DOI: 10.1002/14651858.CD010485.pub2

Orijinal özet için: Gebelik Klamidya Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv