İltihabi Barsak Hastalarında Kalın Barsak Kanseri Arama Stratejileri


Foto: de Vries AH / Open-i

Cochrane derleme özeti

İltihabi barsak hastalığı

İltihabi barsak hastalığı (İBH) ifadesi iki ana hastalığı ifade eder: Crohn hastalığı (CH) ve ülseratif kolit (ÜK). Bunlar mide barsak sisteminin iltihabi hastalıklarıdır. Olağan belirtileri karın ağrısı, kramplar, ishal ve dışkıda kandır. Crohn hastalarında barsakta daralmalar, apseler ve fistüller de görülebilir.

Kalın barsak (kolon) kanseri

İBH’lerdeki uzun süren iltihap kanser riskinde normal insanlara göre artışa neden olur. Kolon kanseri kalın barsağın iç duvarından çıkar.

Endoskopik tarama

Endoskopi barsakların video-kamerayla görüntülendiği cerrahi olmayan bir prosedürdür. Hekim endoskopi esnasında şüpheli lezyonlardan biyopsi de alabilir. Endoskopik tarama, İBH olan hastalarda pre-kanseröz büyümeleri (displazi) veya kolon kanserini belirleyebilir.

Araştırma konusu

İBH’li hastalarda bu taramanın kolon kanserini erken yakalamada veya bu kansere bağlı ölümleri azaltmada bir fayda sağlayıp sağlamadığını görmek için endoskopik tarama yapılan ve yapılmayan hastaları kıyaslayan araştırmaları derledik. Tıbbi literatür 19 Eylül 2015 tarihine kadar tarandı

Bulgular

Toplam 7199 katılımcıyla yapılan 5 gözlemsel araştırmada endoskopik tarama, tarama yapılmamasına karşı kıyaslandı. Bu derlemenin anahtar bulgusu olarak, tarama yapılmayan grupta tarama yapılan gruba kıyasla daha yüksek oranda kanser görüldü. Tarama grubunda kolon kanseriyle ilişkili ölümlerin oranı düşüktü. Tarama yapılan hastalarda kolon kanseri gelişme ihtimali %42 ve bu kanserle ilişkili ölüm ihtimali %64 azaldı. Taramayla, taranan grupta daha yüksek erken aşama kanser oranı belirlendi ki bu da bu grupta sürvinin iyileşmesini açıklıyor. Gözlemsel çalışmaların doğası gereği ve olay sayısının düşük olması nedeniyle toplam kanıt kalitesi düşüktü. Bununla beraber bu sonuçlar İBH olan hastalarda endoskopik taramanın erken tanı yoluyla kanser gelişimi ve kanserden ölüm ihtimalini de azaltabileceğini gösteriyor.

Kaynak

Bye WA, Nguyen TM, Parker CE, Jairath V, East JE. Strategies for detecting colon cancer in patients with inflammatory bowel disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD000279. DOI: 10.1002/14651858.CD000279.pub4

Orijinal özet için: İltihabi Barsakta Kanser Taraması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar