KOAH Hastalarında Fosfodiestaraz 4 İnhibitörlerinin Fayda Ve Riskleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

KOAH solunumla alınan zararlı kimyasalların neden olduğu ve ağırlıklı olarak sigara içenlerde görülen ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Bu kimyasal maddeler akciğer dokularına zarar veren ve hava yollarında mukus üretimini de artıran bir iltihabi olaylar zincirini başlatır. Bu süreçler aralıklı nefes darlığı belirtilerine ve günlük aktiviteleri yapabilme kapasitesinde azalmaya yol açar. Bunun yanında hastalarda zamanla gittikçe sıklaşan alevlenmeler görülme riski de vardır. KOAH hastaları farklı şekillerde etkiler. Bu kısmen hastalığın şiddetine, ancak kullanılan ilaçlara cevaptaki farklara, kişinin bedensel zindeliğine ve birlikte bulunan başka durumlara da bağlıdır Çoğu hastada akciğer hasarının daha fazla ilerlemesini önlemenin tek yolu sigarayı bırakmaktır.

KOAH bakımı için yazılan ilaçları genellikle belirtileri iyileştirmeyi, alevlenmeleri azaltmayı ya da ikisini birden hedefler. Erken aşamalarda, hava yollarındaki düz kasları gevşeten bronş açıcı ilaçlar hava giriş çıkışını kolaylaştırarak fayda sağlar. Bazı uzun etkili ilaçlar alevlenmeleri azaltabilir. Steroid içeren inhalerler akciğerlerdeki iltihabı spesifik olarak hedefler ve bu suretle alevlenme sayısında mütevazi bir azalma sağlar.

Fosfodiesteraz 4 (PDE4) inhibitörleri KOAH’ı iyileştirmek için pazarlanan nispeten yeni bir sınıf ilaçtır. Hem bronkodilatör hem de anti enflamatuar etkileri vardır. Dahası, güncel olarak mevcut iki ilaç roflumilast ve cilomilast tablet şekline alınabilir.

Derlememizde KOAH’ta PDE4 inhibitörlerinin fayda ve risklerini belirlemek için yapılan araştırmalar toplandı ve analiz edildi.

Araştırma özellikleri

2016 Ekimine kadar yayınlanmış, toplam 24 084 katılımcılı 34 araştırma bulduk. Bunların çoğunluğu orta ile şiddetli arası ve diğer düzenli KOAH ilaçlarını bırakmış hastalarda yapıldı. 7 çalışmada olağan KOAH ilaçlarının kullanımına izin verildi. Araştırma süreleri 6 – 52 hafta arasında ve ortalama katılımcı yaşı 64’tü. Araştırmaların tümüne PDE4 inhibitörü üreticileri sponsor oldu.

Bulgular

Bu ilaçlar plaseboya kıyasla akciğer fonksiyon ölçümlerinde iyileşme sağladı ve KOAH alevlenmesi ihtimalini azalttı. Bu sonuçlara dayanarak, bir yıl boyuna her gün PDE4 alan 100 hastadan almayanlara göre 5 daha az olan 28’inin bir alevlenme yaşaması beklenebilir. Ancak hastalar bu ilaçların nefes darlığına ve yaşam kalitesine sadece küçük bir etki gösterdiğini bildirdi.

Bunun yanında, araştırmalarda roflumilast veya silomilast alan hastaların %5-10 kadarı ishal, bulantı ve kusma gibi yan etkiler yaşadığını bildirdi. Bir yıl boyunca her gün LDE4 inhibitörü alan 100 hastadan, almayanlara göre 7 daha fazla olan 11’inin ishal olmasını bekleyebiliriz.

500 μg dozda roflumilast ile uyku ve mod bozukluğu riskinde 2-3 kat artış bulunsa da bildirilen toplam insidens yine de düşüktü. Hastaneye yatış ve ölüm oranlarına etki bulunmadı. Etkiler KOAH şiddetinden ya da başka ilaç alınıp alınmadığından bağımsız olarak aynıydı.

Kanıt kalitesi

Hasta körlemesi yapılan çalışmalar genel olarak iyi tasarımlıydı. Toplam olarak kanıtlara ortadan yükseğe değer biçtik. İlaç şirketlerince dergilerde yayınlanan araştırma sonuçlarının yayınlanmayanlara göre daha büyük bir fayda göstermesi kaygı konusu. Bu yüzden bu yayınlanmayan araştırma verilerinin erişime açılması ve güncelleme gerekiyor. Psikiyatrik ters etki verileri yayınlanmadan kaldı. KOAH hastalığının ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatmadığı dâhil olmak üzere bu ilaçların zaman içinde sağladığı faydalar ve güvenliklerinin daha doğru bir tahmini hesabını sağlayabilmek için daha uzun vadeli araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Chong J, Leung B, Poole P. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD002309. DOI: 10.1002/14651858.CD002309.pub5

Orijinal özet için: KOAH ve PDE4 İnhibitörleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar