Talasemili Hastalarda Büyüme Hormonu Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Talasemili hastalarda büyüme hormonu tedavisinin etkisi hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Talasemi değişen şiddette anemiye neden olan kalıtsal bir kan hastalığıdır. Hastalığın şiddetli formuna yakalanan hastalara erken çocukluktan itibaren düzenli kan nakli gerekir ki bu da kalp, karaciğer ve hormon salgılayan bezler gibi hayati organlarda aşırı demir birikimine neden olur. Risk altındaki organlardan biri de büyüme hormonu salgılayarak vücudun büyümesi ve işlevlerini düzenleyen hipofiz bezidir. Bezde demir birikimi sonucunda büyüme hormonu salgılanması kesintiye uğrarsa çocuk boyca fazla büyüyemez.

Talasemi hastaların arasında kısa boylular çoktur. Buna büyüme hormonu ve diğer hormonlar, yetersiz kan nakli veya kötü beslenme gibi problemler dahil çeşitli faktörler neden olur. Talasemide, özellikle büyüme hormonu üretimi arızalı olan çocuklarda kısa boy tedavisinin yollarından biri sentetik büyüme hormonu kullanımıdır. Bu tedavi belli bir dönem boyunca haftada birkaç gün hormonun cilt altına enjeksiyonuyla verilir. Ancak sentetik büyüme hormonu kullanımının hastalara tutarlı ve net herhangi bir fayda sağladığı belirsiz.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 8 Ağustos 2017 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Bu derleme için sadece 1 küçük araştırma bulduk. Çalışmaya beta talasemili ve büyüme tablolarına göre kısa boylu olduğu düşünülen beta talasemili 20 çocukla yapıldı. Çocuklar iki gruba randomize edilerek yarısında hormon verilirken diğer yarısına standart tedavi uygulandı. Üç ay aralıkla boyları ölçüldü ve kan testleri yapıldı, araştırma bir yıldan uzun sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Boy uzama hızı, çocuğun boyunda zaman içindeki uzama yılda santimetre cinsinden ölçülerek hesaplanır. Bu derlemede bir yıl boyunca büyüme hormonu alan çocukların büyüme hızı, hormon almayanlara kıyasla yıl başına ortalama 2.28 cm daha yüksek oldu. Başka bir ifadeyle büyüme hormonu verilen çocuklar almayanlara göre mütavazı ölçüde daha hızlı büyüdü. Çocukların boyu popülasyondan çıkarılan standart tablolara göre de skorlanabilir. Bu ölçüm kullanıldığında, büyüme hormonu alan çocuklar yıl sonunda hormon almayanlara benzer skorlar aldı. Çocuklardan hiç birinde herhangi bir yan etki görülmedi.

Bir yıl sonunda gruplar arasında oral glikoz tolerans testinde net fark olmasa da, büyüme hormonu alan çocuklarda açlık kan şekeri düzeyleri daha yüksek, ancak yine de normal sınırlar içindeydi. Araştırma bir yılın ötesi için bilgi sağlamadığından büyüme hormonu tedavisinin çocukların erişkinlikteki boylarına herhangi bir etkisi olup olmadığını bilemiyoruz.

Talasemili hastalarda büyüme hormonunun daha uzun süreli, daha farklı dozlarda ya da farklı yaş gruplarındaki etkisini ya da hormonun erişkin boyuna ve yaşam kalitesine etkisini inceleyen araştırma bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Toplam olarak yukarıda bildirilen sonuç ölçütleri için sağlanan kanıt kalitesine orta değer biçtik ancak az sayıda katılımcı olması gibi bir büyük kaygımız var.

Kararlar

Bir küçük araştırmadan sağlanan orta kalitede kanıtlara dayanarak büyüme hormonu kullanımı büyümenin bazı ölçütlerini orta derecede iyileştiriyor. Ancak erişkin boyu ve yaşam kalitesi hakkında bilgimiz yok. Talasemili hastalarda büyüme hormonu kullanmanın toplam fayda ve riskleri hakkında net sonuçlar çıkarmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Ngim C, Lai N, Hong JYH, Tan S, Ramadas A, Muthukumarasamy P, Thong M. Growth hormone therapy for people with thalassaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD012284. DOI: 10.1002/14651858.CD012284.pub2

Orijinal özet için: Talasemide Büyüme Hormonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv