Yüksek Riskli Nöroblastoma Hastalarında Yoğun Kemoterapi Ve Kemik İliği Naklinden Sonra Retinoik Asi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yüksek riskli nöroblastoma hastalarında yoğun kemoterapi ve izleyen otolog kemik iliği naklinden sonra post konsolidasyon tedavisinin parçası olarak retinoik asit eklemenin etkisine dair kanıtları derledik. Konsolidasyon tedavisi, belirlenebilen tümörün önceki tedaviyle eliminasyonu sağlandıktan sonra kalması muhtemel kanser hücrelerini tahrip etmeyi hedefler. Post konsolidasyon tedavisi bundan sonra yapılır. Bu tedaviye retinoik asit eklenmesi, plasebo eklenmesine karşı kıyaslanarak iki birincil ve 5 ikincil sonuç ölçütü değerlendirildi. Birincil sonuç ölçütü olarak genel sürvi ve tedaviyle ilişkili mortalite alındı. İkincil sonuç ölçütü olarak ilerlemesiz sürvi, olaysız sürvi, erken ve geç toksisite ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi alındı.

Arka plan

Nöroblastoma nadir bir kanser olup genellikle bebekler ve çok küçük çocukları etkiler. Yüksek riskli grup hastalığın yayılması ve ters olay riskinde artış eğilimi gösterir. Retinoik asit laboratuar hücre kültürlerinde kontrolsüz hücre çoğalmasını durdurur ve yüksek riskli nöroblastoma hastalarında yüksek doz kemoterapiyi izleyerek yapılan otolog hemopoetik kök hücre naklinin ardından tümörün geri dönüşünü azaltabilir.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 24 Kasım 2016 tarihine kadar güncel. Yüksek doz kemoterapiyi izleyerek otolog hemopoetik kök hücre nakli yapılan sonra tedavisine retinoik asit eklenen toplam 50 hastayla yapılmış 1 randomize araştırmayı derledik. 48 hastanın tedavisi retinoik asit eklenmeden yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Bu güncelleme için yeni araştırma bulunamadı. İki tedavi alternatifi arasında genel sürvi ve olaysız sürvi farklı değildi. Ters olaylar dâhil diğer sonuç ölçütleri yeterince raporlanmadı. Yüksek doz kemoterapi ve izleyerek yapılan otolog hemopoetik kök hücre naklinden sonraki post konsolidasyon tedavisine eklenen retinoik asit, yüksek riskli nöroblastoma hastalarında sürviyi iyileştirmiyor ve güvenliği hakkında bilgimiz yok. Sağlam sonuçlar çıkarabilmemiz için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar tek bir araştırmaya dayanıyor ve kalitesi düşük.

Kaynak

Peinemann F, van Dalen EC, Enk H, Berthold F. Retinoic acid postconsolidation therapy for high-risk neuroblastoma patients treated with autologous haematopoietic stem cell transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD010685. DOI: 10.1002/14651858.CD010685.pub3

Orijinal özet için: Nöroblastomada Retinoik Asit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv