5-ASA Divertikülit Nüksünü Önler mi?


Meckel divertikülü. Foto: Milliways / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Divertiküller sindirim sisteminin iç tabakasına oluşabilen, çıkıntı yapan küçük cepçiklerdir. Divertikülit bu cepçiklerin iltihaplanmasıdır ve divertikül hastalığının önemli bir komplikasyonudur. Divertikülit atağı iyileşen hastaların yaklaşık 1/3 ile 1/4 arası kadarında nüks görülür. Divertikülitin altında yatan iltihap, iltihabi barsak hastalıklarında görülene benzer olabilir. 5-aminosalisilik asit (5-ASA) anti enflamatuar bir ilaç olup ülseratif kolit tedavisinde etkinliği ispatlanmıştır bu nedenle divertikülit nüksünü önlemede de fayda sağlayabilir.

Amaç

5-ASA’nın divertikülit nüksünü önleyip önlemediğini değerlendirmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

9 Eylül 2017 tarihine kadar yapılan literatür taramasında, analiz için toplam 1805 katılımcıyla yapılan 7 araştırma belirlendi. Araştırmalarda katılımcılar 5-ASA ya da alternatif tedavilere randomize edildi. 4 araştırmada 5-ASA plaseboyla, bir çalışmada probiyotik+5-ASA sade probiyotikle, birinde antibiyotik+5-ASA antibiyotikle ve birinde de 5-ASA tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı. Katılımcılar tedavi kolları arasındaki divertikülit nüks ve yan etki oranlarını kıyaslamak için izlendi.

Anahtar bulgular

Analizlerimiz 5-ASA alan hastaların yaklaşık 1/3ünde (%31.3) divertikülit nüksü olduğunu gösterdi. 5-ASA dışı tedavi alan hastalarda da benzer nüks oranı görüldü (%29.8).

Ters olay oranları 5-ASA ve kıyaslama tedavileri arasında benzerdi 5-ASA tedavisiyle en sık bildirilen yan etki olarak epigastrik ağrı, bulantı ve ishal gibi mide barsak belirtileri görüldü.

Kanıt kalitesi

Genel olarak divertiklit nüksü için erişebildiğimiz kanıtların kalitesi çok düşük olarak kabul edildi. Derlenen çalışmaların hiçbirine kayırma hatası riski tüm kirterlerde düşük değildi. Araştırma tasarımları farklıydı. Örneğin bazı çalışmalarda divertikülit tanısı için BT çekimi istenirken diğerlerinde güvenilirliği daha düşük klinik ve laboratuvar kriterlerine güvenildi. Kıyaslama tedavileri de değişkendi, bazıları plasebo kullanırken kalanlarında antibiyotik ve probiyotik kullanıldı. Bu araştırmaların sonuçlarımızı analizimizde kombine etsek de bu farklı kıyaslama kolları, doğrudan kıyaslamaları problemli hale getirdi. Güven aralıkları kabul edilebilir bir faydayı veya arada fark olmamasını dışlamıyor.

Ters etkilerin analizi için sağlanabilen kanıtlar toplam olarak orta kalitedeydi. Derlenen çalışmaların ikisi kullanılabilir veri sağlamadı.

Kaynak

Carter F, Alsayb M, Marshall JK, Yuan Y. Mesalamine (5-ASA) for the prevention of recurrent diverticulitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD009839. DOI: 10.1002/14651858.CD009839.pub2

Orijinal özet için: Divertikülit Nüksünü Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv