Beyin Metastazlarında Tüm Beyin Işınlamaya Odaklı Işınlama Eklemek Fayda Sağlar mı?


CyberKnife M6 / Foto: Textefuermedizin / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Konu

Ameliyatla çıkarılmayan metastatik beyin tümörü olan hastalarda tüm beyin ışınlamasına (TBI) hedefli radyasyon tedavisi (stereotaktik radyocerrahi-SRC) eklemenin faydası belirsiz.

Derlemenin amacı

Beyin metastazlarının tedavisinde TBI’ye SRC eklemenin sade TBI uygulamasına göre faydalı olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Ana bulgular

3 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Genel olarak TBI ve SRC uygulanan hastalar sadece TBI yapılan hastalardan daha uzun yaşamadı. Ancak günlük yaşam aktivitelerinin yapabilecek fonksiyonel durumu iyi olan ve tek metastazı olan hastalar TBI ve SRC tedavisinden sonra daha uzun yaşadı. TBI ve SRC ile tedavi edilen hastalarda, sadece TBI verilen hastalara göre lokâl kontrol ve performans durumu daha iyi olduğu gibi steroid kullanımı da azaldı.

Kanıt kalitesi

Seçtiğimiz sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi GRADE değerlendirmesiyle orta bulundu, genel kayırma hatası riski belirsizdi.

Sonuçlar

Sonuçlarımızın çoğu kayırma hatası riski belirsiz bir büyük çalışmaya dayanıyor, bu nedenle tedbir olarak aşağıdaki notları ekledik: TBI’ya radyocerrahi eklendiğinde, tek beyin metastazlı (kombine tedavi ile daha uzun yaşayabilen) hastalar dışında kalanların, sade TBI yapılmasından daha uzun yaşadığını gösteren kanıt bulunmadı. Kombinasyon tedavisi alan hastalarda günlük yaşam aktiviteleri de daha iyi göründü ve daha az steroid kullanmaları gerekti. Her iki tedavinin de yan etkileri benzerdi.

Kaynak

Patil CG, Pricola K, Sarmiento J, Garg SK, Bryant A, Black KL. Whole brain radiation therapy (WBRT) alone versus WBRT and radiosurgery for the treatment of brain metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD006121. DOI: 10.1002/14651858.CD006121.pub4

Orijinal özet için: Beyin Met. Radyocerrahi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar