Beyin Yaralanması Olan Hastalara Hipotermi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Beyin yaralanmasından sonra yapılan hafif hipoterminin ölüm, kötü sonuçlar (ölüm, koma ya da şiddetli malûliyet) ve pnömoni üzerine etkileri araştırıldı.

Arka plan

Şiddetli beyin yaralanması olanların tedavisinde yıllardır hipotermi kullanılır. Bu tedavide hastanın başı ya da tüm vücut normal vücut temperatürünün altına düşecek şekilde soğutulur. Beyin yaralanması sonrası hipotermi tedavisi yapılan hastalarda ölüm ihtimalinin ya da kötü sonuç ihtimalinin daha düşük olup olmadığı ve hipoterminin pnömoni riskini artırıp artırmadığı değerlendirildi.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2016 Martına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Toplam 3110 katılımcıyla yapılan 37 araştırmayı derledik. Araştırmada müdahale yapılan katılımcılar en az 12 saat en çok 35° C’ye kadar soğutuldu.

Anahtar sonuçlar

Çalışma sonuçlarında açıklayamadığımız geniş değişkenlik olduğundan, hipoterminin hastayla ilgili sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini değerlendirmek için çalışma sonuçlarını kombine edemedik. Çalışmaların yürütüm yolları ve alınan katılımcılarda farklar belirledik ancak bunların sonuçlardaki farkları açıklayıp açıklamadığını kestiremedik. Şiddetli beyin yaralanması olan hastaları hipotermiyle tedavi etmenin ölüm ve şiddetli malûliyetleri önleyeceği ya da pnömoni insidensini artıracağından emin olabilmek için iyi kalitede yeterli kanıtımız bulunmuyor.

Kanıt kalitesi

Çalışmaları birçoğu iyi raporlanmadı ve kaliteleri arasındaki farkların da sonuçları etkileyip etkilemediğini değerlendiremedik. Kanıt kalitesine değer biçmek için GRADE yaklaşımını kullandık. Ölüm ve şiddetli malûliyetler için çok düşük pnömoni için düşük olduğu kararına vardık.

Kaynak

Lewis SR, Evans DJW, Butler AR, Schofield-Robinson OJ, Alderson P. Hypothermia for traumatic brain injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD001048. DOI: 10.1002/14651858.CD001048.pub5

Orijinal özet için: TBI’da Hipotermi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv