Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Bupropiyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHAB) olan erişkinlerde bupropiyonun etkileri ve ters etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

ADHE sürekli, dikkatsizlik, impulsivite ve/veya aşırı aktiviteyle giden, işlev ve gelişmeyle etkileşim gösteren bir beyin hastalığı. Bazı hastalar davranışlardan sadece birinde problem yaşarken, başka hastalarda kombine belirtiler görülür. Bupropiyon depresyon tedavisi ve sigara bırakma için kullanılan bir ilaçtır, DEHAB tedavisinde de kullanılır. DEHAB hastalarına genellikle metilfenidat ve amfetaminler gibi uyarıcı ilaçlar yazılır. Ancak her hasta uyarıcılara iyi cevap vermez. Bazı hastalar yan etkileri nedeniyle uyarıcıları tolere edemez. Bazılarında da psikiyatrik bozukluk ya da tik gibi uyarıcı kullanımına engel olan durumlar vardır. Bazıları da kontrollü maddeler olan uyarıcıları kullanmak istemez. Bu nedenle bazen uyarıcı yerine propiyon gibi uyarıcı olmayan ilaçlar kullanılır ancak DEHAB’da etkinlikleri henüz bilinmiyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2017 Şubatına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Toplam 438 katılımcıyla yapılan 6 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmaların 5’i ABD’de altıncısı İran’da yapıldı. Tümünde de ilacın yavaş emilen, uzun etkili versiyonu günde tek doz olarak kullanıldı. Hastalık bu ilacın alınmasını hatırlamayı güçleştirdiğinden bu basit dozaj bu hastalar için uygun.

Çalışma süreleri 6 - 10 hafta arasındaydı. Tüm katılımcılara DEHAB tanısı konmuş olduğu gibi sıklıkla başka ruhsal problemleri de vardı. Bir çalışmadaki tüm DEHAB hastaları opioid bağımlısıydı.

Fon kaynakları

4 araştırma endüstriden ikisi kamu kurumlarından fon aldı, Kamu fonu kullanan çalışmalardan birinde birinci yazar araştırmaları için, üretici firmadan olmasa da endüstriden ücretliydi.

Anahtar sonuçlar

Bupropiyon DEHAB’da küçük bir iyileşme sağlayabiliyor ayrıca hastalık belirtilerini de azaltabiliyor. İlacın plasebodan daha fazla bir yan etkisi bulunmuyor. Bupropiyon DEHAB’lı erişkinler ya da uyarıcı almayanlara alternatif bir tedavi olabilir.

Kanıt kalitesi

Çok az araştırma bulunduğu, 5 tanesi küçük olup tümü de kötü yürütüldüğü için derlememizin sağladığı kanıtların kalitesi düşük. Bupropiyonun günlük işlevlerin çeşitli özelliklerine etkisi araştırılmadı. Bupropiyonun spesifik DEHAB alt gruplarında ve ek bozuklukları olan hastalarda etkili olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Verbeeck W, Bekkering GE, Van den Noortgate W, Kramers C. Bupropion for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD009504. DOI: 10.1002/14651858.CD009504.pub2

Orijinal özet için: DEHAB’da Bupropiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv