Fibromiyaljili Erişkinler İçin Tüm Vücut Vibrasyon Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Fibromiyaljisi olan erişkinlerde tüm vücut vibrasyon tedavisinin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine, ağrı şiddetine, yorgunluk hissine, katılaşmaya, fiziksel işlevlere, katılımcı eksilmesine ve ters olaylara etkileri nedir?

Arka plan

Fibromiyaljili hastalar kronik, tüm vücuda yayılmış, sıklıkla yorgunluk, katılaşma, depresyon ve uyku problemleriyle birlikte görülen ağrıdan yakınır. Tüm vücut vibrasyon (TVV) tedavisi fibromiyalji belirtilerini azaltabilecek yeni bir egzersiz tipidir. Bu tedavide hasta bir vibrasyon platformu üzerine ayakta durur; vücut pozisyonunu tek ayakta durmak veya çömelmek şeklinde değiştirebilir. Vibrasyon vücudu düşüyormuş gibi aldatarak saniyede onlarca defa kasları kasılmaya ve gevşemeye zorlar. Vibrasyona bağlanan, dolaşım, kas kuvveti, denge ve esneklikte iyileşme gibi faydaları çoğundan bu kontraksiyonlar sorumludur.

Çalışma özellikleri

Literatürü 2016 Aralığına kadar taradık ve İspanya’da, orta yaşlı toplam 150 kadınla yapılan 4 araştırma bulduk. 1 araştırmada TVV standart bakıma karşı, ikisinde TVV+başka egzersiz tek başına başka egzersize veya kontrole karşı, son çalışmada TVV+karışık egzersiz sade tek egzersize karşı kıyaslandı.

Sonuçlar

Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi (HRQL, 0 – 100 skalasında 0 en iyi)

Standart bakıma karşı TVV

TVV kontrolden %4 daha iyiydi (veya 11 iyileşme – 3 daha kötü olma arası ortalama 4 puan)

* TVV tedavisi alan hastalar yaşam kalitesine 55 puan değer biçti.

* Standart bakım alan hastalar yaşam kalitesine 59 puan değer biçti.

TVV + egzersiz sade egzersize karşı

Vibrasyon tedavisine ek egzersizle yaşam kalitesi kontrole kıyasla %16 daha iyiydi (veya 32 – 0.5 arasında ortalama 16 puan).

* TVV alan hastalar yaşam kalitesine 43 puan değer biçti.

* Almayan hastalar yaşam kalitesine 59 puan değer biçti.

Standart bakıma karşı TVV araştırmasında ağrı şiddeti, yorgunluk, katılaşma ve fiziksel işlev ölçülmedi. TVV+ egzersizle fiziksel işlev ölçülmedi.

Ağrı

TVV+ egzersizle ağrı kontrole göre %28 daha iyiydi (veya 13 – 43 arasında ortalama 28 puan).

* TVV alan hastalar yaşam kalitesine 41 puan değer biçti.

* Almayan hastalar yaşam kalitesine 69 puan değer biçti.

Yorgunluk

TVV+ egzersizle yorgunluk kontrolden %33 daha iyiydi (veya 16 – 49 arası 33 puan).

* TVV alan hastalar yorgunluğa 42 puan değer biçti.

* Almayan hastalar yorgunluğa 75 puan değer biçti.

Katılaşma

TVV+ egzersizle katılaşma kontrolden %26 daha iyiydi (veya 10 – 43 arası ortalama 26 puan)

* TVV alan hastalar katılaşmaya 42 puan değer biçti.

* Almayan alan hastalar katılaşmaya 69 puan değer biçti.

Çalışmadan eksilme sayısı (tedaviyi bırakma)

TVV ile kontrole kıyasla 4 daha fazla hasta herhangi bir sebeple vibrasyon tedavisini bıraktı (%4 fazla, %16 daha az ve %34 daha fazla arası)

* TVV tedavisiyle 100 hastadan 14’ü tedaviyi bıraktı.

* Kontrolde 100 hastadan 10’u tedaviyi bıraktı.

TVV+egzersiz grubunda 100 hasta başına toplam 8 hasta herhangi bir nedenle tedaviyi bırakırken kontrol grubunda 100 hastadan 33’ü tedaviyi bıraktı (%24 risk farkı).

Ters olaylar (öyküsel)

Kontrole karşı TVV

Bacaklarda akut ağrı nedeniyle 1 hasta eksildi. Çalışma tasarım kusurları ve katılımcı azlığı nedeniyle kanıtlar çok düşük kalitede olduğundan, başka egzersizle kombine edilen TVV’nin kontrole ya da tek başına TVV’ye göre ek fayda sağlayıp sağlamadığından şüpheliyiz.

Sade egzersize karşı TVV+egzersiz

Yazarlar bu programın belirtileri kötüleştirmediği ve yaralanmaya neden olmadığını; bir hastada ilk seansta hafif anksiyete atağı görüldüğünü bildirdi.

Kanıt kalitesi

Bu kıyaslamayı raporlayan bir çalışma, tasarım kusurları ve az katılımcı nedeniyle çok düşük kalitede kanıt sağladı.

Kaynak

Bidonde J, Busch AJ, van der Spuy I, Tupper S, Kim SY, Boden C. Whole body vibration exercise training for fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD011755. DOI: 10.1002/14651858.CD011755.pub2

Orijinal özet için: Fibromiyaljide Vibrasyon Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv