Heparinin Enjeksiyon Hızı Hastanın Yaşadığı Ağrı Ve Morarmada Fark Yaratır mı?


Heparin enjeksiyonu sonrası / Foto: udge / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Heparin kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaçtır. İki tipi vardır fraksiyone olmayan heparin (FOH) ve düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH). Bunlar olağanda cilt altına enjeksiyonla verilir. Enjekte edilen heparin cilt altı yağ dokusuna yayılır ve yavaşça kana karışır. Bu enjeksiyonlar bazen iğnenin girdiği bölgede morarma ve ağrıya neden olur. Bazen kan içeren bir şişme olur (hematom). Hasta ve sağlıkçılar açısından bu ağrı ve morarmaları azalabilecek stratejiler önemli görülür. Hastanın rahatsızlığı ve kaygılarını her zaman ve her yerde mümkün olduğunca azaltmak hemşireliğin önemli bir hedefidir. Enjeksiyon hızının, enjeksiyon yerindeki ağrı ve morarma miktarını etkileyip etkilemediğini görmek için birkaç çalışma yapıldı ancak sonuçları değişkendi ve yazarlar bir sonuca varamadı.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

2017 Martına kadar literatürü taradık ve derleme kriterlerimize uyan 4 araştırma bulduk. Bu araştırmalar Türkiye, İtalya ve Çin’de yapıldı, 287 kadın 172 erkek toplam 459 katılımcı alındı. Tümüne DMAH yapıldı, hiçbirinde FOH kullanılmadı. Katılımcılar hastanelerin nöroloji, ortopedi ve kardiyoloji kliniklerinin hastalarıydı.

Araştırmacılar enjeksiyonları karın bölgesine yaptı ve katılımcılar enjeksiyonun yavaş (10 saniye) veya uzun (30 saniye) yapıldığını izleme şansı buldu.

Hastalar yavaş enjeksiyondan 48 saat sonra ağrının daha az olduğunu bildirdi. Katılımcı sayısının azlığı nedeniyle enjeksiyondan hemen sonra ve 60 saat sonraki ağrı şiddetine bir etki olup olmadığına dair yetersiz kanıt bulduk. Yavaş enjeksiyonla morarma daha küçük olmadı. Derlenen çalışmaları hiçbirinde hematom olup olmadığı bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Soruya yönelik cevap raporlayan az sayıda çalışma bulabildiğimiz için kanıt kalitesine düşük değer biçtik. Çalışmalar da küçük ve sonuçları çelişkiliydi. Katılımcıların enjeksiyon hızını görebilmesi sonuçları etkilemiş olabilir.

Kaynak

Mohammady M, Janani L, Akbari Sari A. Slow versus fast subcutaneous heparin injections for prevention of bruising and site pain intensity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD008077. DOI: 10.1002/14651858.CD008077.pub4

Orijinal özet için: Yavaş Ve Hızlı DMAH Enjeksiyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv