Hepatorenal Sendromda Başka Vazoaktif İlaçlara Karşı Terlipressin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatorenal sendrom, şiddetli karaciğer hastalığı ve karın içinde sıvı birikimi (assit) olan hastalarda görülen bir tip böbrek yetmezliğidir. Bazı karaciğer hastalarında neden hepatorenal sendrom geliştiği tamamen anlaşılmış değildir, ancak genel olarak kan basıncı düşüklüğü ve böbreklere giden kan akımının azalmasının ana nedenlerden biri olduğuna inanılır. Teorik olarak kan basıncını yükselten ilaçlar fayda sağlayabilir. Rehberlere göre hepatorenal sendrom için tavsiye edilen tedavi, albümin infüzyonuyla kombine terlipressin verilmesidir. Bazı ülkelerde (örneğin ABD) terlipressin kullanımı onay almadı ve araştırmacılar yerine başka vazoaktif ilaçlar kullanılmasını öneriyor.

Derleme sorusu

Hepatorenal sendrom tedavisinde terlipressin başka vazoaktif ilaçlardan daha etkili ve güvenli mi?

Araştırma tarihi

Kasım 2016 2016.

Çalışma özellikleri

Toplam 474 katılımcıyla yapılan 10 klinik araştırmayı derledik. 7 araştırmada terlipressin+albümin; noradranalin+albümine karşı kıyaslandı. Kalan 3 araştırmada aynı tedavi, midodrin + oktreotide veya sade oktreotid ve sade dopamine karşı kıyaslandı.

Fon kaynakları

5 araştırmada yazarlar araştırma sonuçlarından çıkar sağlayabilecek kurumlardan fon almadıklarını özellikle ifade ettiler. Kalan araştırmaların fon kaynakları hakkında bilgimiz bulunmuyor.

Anahtar sonuçlar

Analizlerimiz hepatorenal sendrom tedavisinde mortalite ve ciddi yan etkilere bakıldığında terlipressin kullanımını desteklemek da reddetmek için belirsiz kanıtlar bulundu. Analizlerde terlipressin tedavisinin ısrarcı hepatorenal sendromlu hasta sayısını azaltarak faydalı etkisi olabileceğini gösterildi. Ek analizler, araştırmalarda katılımcı sayısının bundan emin olmak için çok küçük olduğunu gösterdi. Bunlara göre, terlipressin ve diğer vazoaktif ilaçlar arasındaki önemli farklar gözden kaçmış olabilir.

Kanıt kalitesi

Kayırma hatasını riskinin yüksek olması ve katılımcı sayısının azlığı nedeniyle kanıtların kalitesini çok düşük bulduk.

Yazarların kararı

Terlipressinin diğer vazoaktif ilaçlardan daha faydalı ya da güvenli olup olmadığını değerlendirmek için yüksek kalitede başka büyük araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Israelsen M, Krag A, Allegretti AS, Jovani M, Goldin AH, Winter RW, Gluud L. Terlipressin versus other vasoactive drugs for hepatorenal syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD011532. DOI: 10.1002/14651858.CD011532.pub2

Orijinal özet için: Hepato Renal Terlipressin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv