Histeroskopide Ağrı Tedavisi


Uterus içi ve sol tüp girişi / Foto: Hic et nunc / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme ayaktan histeroskopide yaşanan ağrıyı azaltmada hangi ağrı gidericinin en etkili olduğunu belirlemeyi amaçlıyor.

Arka plan

Histeroskopi anormal uterus kanamalarının nedenini belirlemek için yapılan bir tanısal muayenedir. Bu prosedürde serviksten uterus içine sıvı veya hava verilerek servikal kanal ve uterus boşluğunun histeroskopla görüntülenebilmesi sağlanır. Ağrılı olabilir ve prosedürde ağrı gidermenin en iyi şekli hakkında anlaşmazlık var.

Çalışma özellikleri

Toplam 3304 katılımcıyla yapılmış 32 randomize kontrollü araştırma derlendi, 19’undan analize uygun veri sağlandı.

Tüm araştırmalar Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD kliniklerinde yapıldı. Katılımcı yaşı 33 – 61 arasında olup tüm gruplarda bazal ağrı skorları nispeten düşüktü. Kanıtlar 2016 Eylülüne kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Farklı tipte ağrı giderme tedavilerin birbiriyle ya da plasebo veya tedavi yapılmamasına karşı kıyaslamasında, etkinlik ve güvenliklerinde klinik olarak anlamlı bir farka dair iyi kalitede tutarlı kanıt bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Araştırmaların çoğunda, değerlendirilen alanların çoğu için kayırma hatası riski belirsizdi. Esas olarak kayırma hatası riski ve belirsizlik nedeniyle kanıtlar düşük ya da çok düşük kalitedeydi.

Kaynak

Ahmad G, Saluja S, O'Flynn H, Sorrentino A, Leach D, Watson A. Pain relief for outpatient hysteroscopy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD007710. DOI: 10.1002/14651858.CD007710.pub3

Orijinal özet için: Histeroskopide Ağrı Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar