KOAH Hastalarında Umeklidinyum Bromit İçeren İlaçlar Etkili Ve Güvenli mi?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

KOAH hastalarında umeklidinyum bromit içeren inhalerlerin plaseboya kıyasla etkinlik ve güvenliğini gözden geçirdik.

Arka plan

KOAH hastaları nefes darlığından yakınır ve yaşam kalitesi düşüktür. Belirtiler alevlenme dönemlerinde kötüleşir, sağlık bakım masraflarını artırır ve yaşamı kısaltır. Belirtileri iyileştirmek için genellikle hava yollarını genişleten 12 – 24 saate kadar etkili ilaçlar verilir. Umeklidiniyum bu türden bir ilaçtır. Plasebodan daha iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Çalışma özellikleri

Toplam 3738 KOAH’lı katılımcıyla yapılan 4 araştırmayı derledik. Katılımcıların çoğunluğu ortayla ağır sigara içicisi, 60’lı yaşlarına erkeklerdi. Tedavi başlangıcında KOAH belirtileri ortayla şiddetli arasındaydı. Araştırmalar üç ayla bir yıl arasında sürdürüldü. Araştırma tasarımları iyi olup fonlar ilaç üreticisinden sağlandı. Katılımcı ve araştırmacılar tedaviye körlendi. Katılımcı gruplarına her sabah umeklidiniyum ya da plasebo inhaler uygulandı.

Bu derlemenin sonuçları 2017 Nisanına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Orta şiddette alevlenme yaşayan hasta sayısını belirledik. Orta şiddette bir alevlenme kısa süre oral steroid veya antibiyotik ya da ikisi birden verilerek tedavi edilir. Umeklidinyum alan hastalarda orta şiddette alevlenme yaşama ihtimali plasebodan daha düşüktü. Bir alevlenmeyi önlemek için 18 KOAH hastasının umeklidinyumla tedavi edilmesi gerekiyor.

Umeklidinyum alan hastalarda muhtemelen yaşam kalitesi daha iyi ve akciğer fonksiyonları daha iyiydi. Bu hastalarda nefes darlığı daha az olup kurtarıcı inhalerlerinden daha az puf kullandılar.

Sonuçlar, çalışma döneminde ölüm, yan etkiler ve şiddetli alevlenme nedeniyle hastaneye yatış gibi diğer ölçütlerde umeklidinyum kullanımıyla az fark gösterdi ya da hiç göstermedi.

Kanıt kalitesi

Umeklidinyum inhalerlerin orta şiddette alevlenmeleri azaltmada, belirtileri ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirmede plasebodan daha iyi olduğundan eminiz. İlacın yaşam kalitesine, yan etkilere ve ciddi yan etkilere etkisi hakkında güvenimiz daha az. Alevlenme nedeniyle hastaneye yatışlarda güvenimiz de sınırlı ancak bunlar nadirdi.

Karar

KOAH hastalarında umeklidinyum inhalerleri belirtileri, akciğer işlevini ve yaşam kalitesini plaseboya kıyasla azaltıyor. Ayrıca kurtartıcı ilaç kullanımı ve ek tedavi gerektiren alevlenmeleri de azaltıyor. Ancak umeklidinyumun hastaneye yatışlar, yan etkiler, ciddi yan etkiler ve ölümler anlamında plasebodan daha iyi olduğunu gösteren ikna edici kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Ni H, Htet A, Moe S. Umeclidinium bromide versus placebo for people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011897. DOI: 10.1002/14651858.CD011897.pub2

Orijinal özet için: KOAH’ta Umeklidinyum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv