Şizofrenide Standart Dışı Bakıma Karşı Yoga


Yogi Arwind  / Foto: YAF / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofrenili hastalarda ek tedavi olarak yoga diğer ek tedavilere kıyasla etkili mi?

Arka plan

Yoga eski Hindistan’dan gelen, ruh ve beden arasındaki dengeyi geliştirmek için yapılan fiziksel postür ve solunum egzersizleridir. Günümüzde kuvvet, esneklik, koordinasyon, solunum kontrolü ve konsantrasyonu iyileştiren relaksasyon ve egzersiz metodu olarak yaygın şekilde benimsenmiş bulunuyor. Stresi azalttığı ve sağlık ve iyilik halini güçlendirdiği de gösterildi. Sağlıkla ilgili olarak, kan basıncı kontrolünü ve depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi birçok durumu iyileştirmede tamamlayıcı tedavi olarak kullanıldı.

Bazı araştırmalar yoganın ciddi bir ruh hastalığı olan şizofrenide karmaşık belirtileri azaltmak ve hastalarda yaşam kalitesini iyileştirmede de ek tedavi olarak faydalı olabileceğini gösteriyor. İlaç ve psikoterapi dışındaki mevcut ek tedavilere kıyasla etkinliği de araştırılıyor.

Araştırma özellikleri

2017 Martına kadar elektronik tarama yaparak yogayı başka ek tedavilerle kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Bulunan 1030 kaydı gözden geçirdik.

Kanıtlar

Derleme kriterlerine uyan toplam 586 katılımcıyla yapılmış 6 araştırmadan kullanılabilir veri sağlandı. Başka ek tedavi olarak sadece başka tip egzersizler incelendi.

Halen az miktarda kanıt var, düşük kaliteli ve yoganın şizofreni tedavisinde başka ek tedavilerden daha etkili olmadığını gösteriyor.

Kararlar

Güncel olarak mevcut randomize kontrollü araştırma kanıtları şizofreni tedavisinde yoganın diğer ek tedavilerden daha etkili olmadığını gösteriyor, ancak kıyaslamalar sadece başka tip egzersizlere karşı yapıldı. Erişilebilen araştırma sayısı az ve sadece kısa vadeli izlemler raporlandığından kanıtlar zayıf. Bu yüzden yogayı egzersizin başka alternatiflerine karşı kıyaslayan daha büyük, uzun süreli daha fazla araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Broderick J, Crumlish N, Waugh A, Vancampfort D. Yoga versus non-standard care for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD012052. DOI: 10.1002/14651858.CD012052.pub2

Orijinal özet için: Şizofreni ve Yoga

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar