Anne Ve Bebek Sağlığını İyileştirmek İçin Gebelik Diyabeti Tanısında Farklı Stratejiler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gebelik diyabeti (GDM) tanısında kullanılan farklı yolları değerlendirmek ve kıyaslamayı hedefledik. 2017 Ocağına kadar yayınlanan çalışmaları aradık.

Önemi

Her 100 gebe kadının 7 ile 24’ü arası bir kısmında GDM gelişir. GDM anne ve bebek için doğum sıralarında görülebilen problemlerin riskini artırır. Tedavi bu riskleri azaltabilir, bu nedenle durumun doğru tanısıyla verilecek tedavi anne ve bebeklerin sağlığını iyileştirir.

GDM tanısında farklı tanı stratejileri kullanılır. Anne ve bebek sağlığını nasıl etkilediklerini görmek ve sağlık sistemine getirdiği masrafları hesaplamak için farklı stratejileri kıyasladık.

Araştırmalar

Türkiye, Meksika, Nijerya, Yeni Zelanda, Kanada ve ABD’de toplam 1420 kadınla yapılan 7 araştırmayı derledik. Araştırmalarda farklı oral glikoz tolerans test yüklemeleri, glikoz içecekleri, şekerli çubuklar ve yüksek glikozlu gıdalar kullanılan farklı tanısal testler yapıldı. Bu maddeler kadınlara yemesi/içmesi için verildi ve ardından kan şekeri bakılarak sorgulama yapıldı. Bazı testler öncesinde kadınlardan önceki geceden sonra aç gelmeleri istendi.

Ana sonuç ölçütü olarak tanı sıklığı, sezaryen insidensi, yardımlı doğum ve vaginal doğum, makrozomi insidensi değerlendirildi. Başka sonuç ölçütü olarak yan etkiler, anne tercihleri ve bebek sağlığı gibi çeşitli ölçütler incelendi.

Araştırmalarda bir seri zaaflar vardı, metodolojiler net değildi ve verilerde önemli boşluklar vardı. Bu derlemeye alınan araştırmalar GDM olan kadınları belirlemede klinik uygulamaya ve sağlık politikalarına rehberlik edecek yeterli kanıt sağlamadı.

Anlamı

Kanıt kalitesini çok düşük değer biçtiğimizden GDM tanısında hangi stratejinin daha iyi olduğundan şüpheliyiz. Bu hastaları belirlemenin en iyi yolunu öğrenmek için büyük randomize araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Farrar D, Duley L, Dowswell T, Lawlor DA. Different strategies for diagnosing gestational diabetes to improve maternal and infant health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD007122. DOI: 10.1002/14651858.CD007122.pub4

Orijinal özet için: Gebelik Diyabeti Teşhis

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv