Gebelik Ve Doğumda Serebral Palsiyi Önlemek İçin Yapılan Müdahalelere Genel Bakış


Disk atıcı Brian Harvey 2000 Sidney paralimpik oyunları, F38 müsabakasında / Foto: Australian Paralympic Committee / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Konu

Serebral palsi (CP) hastanın hareket yetisini etkileyen bir grup durumu ifade eder ve çocukluk çağında en sık görülen fiziksel malûliyettir. Genellikle doğum öncesinde, doğumda veya sonrasındaki bebeğin gelişen beyninde zedelenmeye neden olan olaylara bağlıdır. Tek bir nedeni yoktur. Çoğu çocukta neden belirsizdir, ancak bilinen birçok risk faktörü var. En büyük risk faktörü gebeliğin 37 haftasından önce doğumdur (erken doğum-preterm doğum). Diğerleri arasında anneyle ilgili tiroid sorunları dâhil bazı tıbbi durumlar, plasenta anormallikleri, pre-eklampsi ve bazı bakteri ve virüs enfeksiyonları bulunur. Bebeklerle ilgili risk faktörleri ise doğumsal ve genetik anormallikleri düşük doğum tartısı, fetal büyüme kısıtlanması ikiz veya üçüz teki olmak, bazı enfeksiyonlar ve doğum esnasında uzun süren hipoksi yer alır.

Önemi

CP’nin farklı risk faktörleri ve nedenleri olduğundan risk faktörlerini azaltarak önlenmesi için farklı müdahaleler gerekebilir. Bu genel bakışta gebelik ve doğumda CP’yi önlemek için yapılan müdahaleler hakkındaki Cochrane derlemelerinden sağlanan kanıtlar özetlendi.

Bulunan kanıtlar

Kanıtlar için literatür taraması 7 Ağustos 2016 tarihine kadar yapıldı. Serebral palside gebelik ve doğum esnasındaki müdahaleleri değerlendiren, toplam 32 490 bebekle yapılmış 27 randomize araştırmayı inceleyen 15 Cochrane derlemesi belirlendi. Derlemelerin tümü de yüksek kalitedeydi ancak CP ila ilgili sağlanan kanıtların kalitesi çok düşükle yüksek arasında bulundu.

Değerlendirilen müdahaleler arasında, hafif ve orta hipertansiyonun tedavisi (2 derleme), pre eklampsi tedavisi (2 derleme) doğum esnasındaki fetal bozulmanın tanı ve önlenmesi (1 derleme), erken doğumu önleme (4 derleme), erken doğum öncesinde bebeğin akciğer ve beynini geliştirme ve koruma (5 araştırma) ve preterm bebekte fetal bozulmanın önlenmesi (1 derleme) bulunuyor.

CP’yi önlemede bir müdahalenin etkili olduğuna dair yüksek kalitede kanıt bulduk: Doğum öncesi magnezyum sülfat alan annelerden doğan preterm bebeklerde CP gelişme ihtimali plasebo verilen annelere kıyasla daha düşüktü (5 araştırma 6145 çocuk).

İki müdahalenin muhtemelen etkisiz olduğuna ve zarara neden olabildiğine dair orta kalitede kanıt bulduk:

1. Erken doğum için, suları gelmeden önce antibiyotik alan annelerde CP gelişme ihtimali antibiyotik almayanlara göre daha yüksekti (1 araştırma 3173 çocuk).

2. Fetal bozulma şüphesi nedeniyle hemen doğurtulan preterm bebeklerde CP gelişme ihtimali doğumu ertelenen bebeklere göre daha yüksekti (1 araştırma, 507 bebek).

Anneleri erken doğum öncesinde bir ya da daha fazla kortikosteroid kürü alan ve almayan bebeklerde CP gelişme ihtimalinde net fark olmadığına dair orta kalitede kanıt bulduk (4 araştırma, 3800 bebek).

Diğer müdahalelerin CP’yi önlediği, artırdığı ya da etkisi olmadığına dair düşük kalitede kanıtlar bulundu. Ancak erken doğum öncesinde akciğerlerinin gelişimine yardım için kortikosteroid verilen annelerden doğan bebeklerde CP gelişme ihtimalinin potansiyel olarak, plasebo alan annelerden daha düşük olduğunu bulduk (5 araştırma, 904 bebek).

Bulguların anlamı

CP’yi önlemede etki gösteren 1 araştırma bulduk (doğum öncesi magnezyum sülfat), ikisi zarar verir göründü (anneye suları gelmeden koruyucu antibiyotik vermek ve fetal bozulma şüphesinde hemen doğurtmak), birinin de net fark yaratmadığı görüldü (erken doğum öncesi bir kürden fazla steroid). Değerlendirilen diğer müdahalelerde sonuç çıkarmaya yeterli kanıt bulunmadı.

CP risk faktörlerini etkileyebilecek müdahaleleri değerlendiren iyi kalitede ve uzun izlem süreli daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor. İleride daha fazla bilgi sağlayabilecek 60’tan fazla başka Cochrane derlemesi belirledik.

Kaynak

Shepherd E, Salam RA, Middleton P, Makrides M, McIntyre S, Badawi N, Crowther CA. Antenatal and intrapartum interventions for preventing cerebral palsy: an overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD012077. DOI: 10.1002/14651858.CD012077.pub2

Orijinal özet için: Serebral Palsiyi Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv