Kanser Ağrısında Oksikodon

Cochrane derleme özeti

Birçok kanserli hasta, opioid grubu kuvvetli ağrı kesicilerle tedavi gerektiren, ortayla şiddetli arası şiddette ağrı yaşar. Oksikodon ve morfin bunlar arasındadır. Ancak bu kuvvetli ağrı kesiciler tüm hastalarda etkili olmadığı gibi tüm hastalarca da iyi tolere edilemez.

Bu derleme, oksikodonun kanser ağrısı olan hastalarda ağrı giderici etkisi ve toleransının benzerlerine göre daha iyi olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Farklı tipte oksikodonları birbirine ve başka kuvvetli ağrı kesicilere karşı kıyaslayan 17 araştırma bulduk. Genel olarak çalışmalar her 6 ya da 12 saatte alınan oksikodonun eş derecede etkili bir kuvvetli ağrı kesici olduğunu gösterdi.

Çalışmalarda incelenen tüm kuvvetli ağrı kesicilerle birlikte, kusma, kabızlık ve uyuklama gibi bir seri istenmeyen etkiler görüldü. Genel olarak, güncel kanıt temelinin katılımcısı az ve eksilme oranı ciddi (%20) olan çalışmalardan oluştuğu bulundu. Ancak analizlerde önemli farklar olmadığına göre oksikodonu morfinle kafa kafaya kıyaslayan daha büyük araştırmalar yapılması uygun görünmüyor.

Kaynak

Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, Bromham N, Hilgart JS. Oxycodone for cancer-related pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD003870. DOI: 10.1002/14651858.CD003870.pub6

Orijinal özet için: Kanser Ağrısı Oksikodon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv