Yaşlanmaya Bağlı Katarakt Ameliyatında Farklı Büyüklükte Kesiler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede katarakt ameliyatı için yapılan insizyonların (kesiler) ameliyat sonuçlarında fark getirip getirmediğini anlamayı hedefledik. Soruya cevap araştıran 25 çalışma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Hepsiyle olmasa da daha küçük kesiler kullanılan cerrahi tekniklerle birlikte astigmatizm daha azdı ancak farklar küçük ve kanıtlar şüpheliydi. Görüşe herhangi bir önemli etki olmadığını gösteren az kanıt bulundu. Ters olaylar hakkında veriler sınırlıydı ve farklı kesilerin yaşam kalitesine etkileri hakkında kanıt bulunmadı.

Arka plan

İnsanlar yaşlandıkça göz lensi bulutlanır, buna katarakt denir. Katarak ameliyatla çıkarılıp yerine yapay lens konur. Bu ameliyat güvenlidir ve hemen hemen tüm olgularda görüşü geri kazandırır. Yaşla ilişkili katarakt tüm dünyada körlüğün önde gelen nedenlerindendir.

Katarakt ameliyatından sonra ameliyata bağlı olarak görülebilen bir problem, gözün ön kısmının eğiminin mükemmeliyetinin bozulmasıdır. Bu görüntünün bükülmesi sonucu astigmatizme yol açar. Astigmatizmin yarattığı görme problemleri gözlükle düzeltilebilir. Çoğunlukla küçük kesilerde astigmatizm ihtimalinin daha düşük olduğuna inanır.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemeye alınan 26 araştırmanın sonucu olarak:

* Tümü olmasa da küçük kesi kullanılan cerrahi tekniklerin bazılarıyla birlikte astigmatizm daha azdı. Ancak farklar küçük ve kanıtlar düşük ve çok düşük kesinlikte.

* Genel olarak küçük ya da büyük kesi yapılsa da ya görme keskinliğinde fark küçük ya da fark yok (düşük kesinlikte kanıt).

* Kornea kalınlığı ve endoteliyal hücre kaybı gibi başka belirtiler üzerine tutarlı bir etki bulunmadı (düşük ve çok düşük kalitede kanıt).

* Derlenen çalışmaların çoğunda ters etkiler raporlanmadı.

* Çalışmaların hiçbirinde yaşam kalitesi raporlanmadı.

Güncellik

Kanıtlar 28 Ekim 2016 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Jin C, Chen X, Law A, Kang Y, Wang X, Xu W, Yao K. Different-sized incisions for phacoemulsification in age-related cataract. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD010510. DOI: 10.1002/14651858.CD010510.pub2

Orijinal özet için: Kataraktta İnsizyon Ve Astigmatizm

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv