Doğum Öncesi Tanı İçin Amniyosentez Ve Plasental Biyopsi

Cochrane derleme özeti

Konu

Birçok kadın doğacak bebeğinin sağlıklı olmasının garantisini ister. En sık kullanılan test ikinci trimestrde, 16 haftalık gestasyon civarında yapılan amniyosentezdir. Amniyotik sıvıdan örnek almak için uterus içine iğneyle girilir. 15 haftadan önce erken amniyosentez yapılabilir. Koriyon viluslarından örnek almak için plasenta dokusu içine iğneyle girilir. İğne girişleri karından (transabdominal) veya vagina içinden serviks yoluyla olabilir.

Önemi

Yüksek risk göstermekya da bir tanı için kullanılan testlerin güvenli ve doğru olması önemlidir. Ayrıca testlerin, ebeveyne gebeliğin erken sonlandırılması şansını vermesi için yeterince erken yapılabilmesi de önemlidir.

Araştırma özellikleri

3 Mart 2017 tarihine kadar yapılan araştırmaları taradık ve toplam 33 555 kadınla yapılan 15 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Genel kayırma hatası riski düşük olup sonuçları destekleyen çok düşükle yüksek arası kalitede kanıtlar sağladı.

Sonuçlar

4606 kadında yapılan bir araştırmada, ikinci trimestr amniyosentezin spontan düşükler ve gebelik kayıplarını artırdığı bulundu ancak hesaplar oldukça belirsiz ve %0 ile 2 arasında değişiyor.

Erken amniyosentez gebelik kayıpları ve spontan düşüklerde ve özellikle ayakta deformasyon ya da talipes gibi anomalilerde artış nedeniyle ikinci trimestr amniyoentezi kadar güvenli değildi.

Düşük kalitede kanıtlara göre transabdominal koriyon vilus biyopsisi ya da ikinci trimestr amniyosentezinden sonra gebelik kayıpları veya spontan düşüklerde net fark olmadığı bulundu. Transservikal koriyon vilus biyopsisi total gebelik kaybı riskini, en çok spontan düşüklerde artış nedeniyle ikinci trimestr amniyosentezine kıyasla artırabiliyor.

Sağlık personeli, örnek almada başarısızlık ve daha fazla yeniden teşebbüs gerekmesi nedeniyle transservikal koriyon vilus biyopsisini transabdominal yoldan daha güç bulabilir.

Bulguların anlamı

Yüksek kalitede kanıtlar test için ilk seçenek prosedür olarak 15 haftalık gestasyon veya sonrasında yapılan birinci trimestr amniyosentezini destekliyor. 15 haftalık gestasyondan daha önce test gerektiğinde, düşük ve orta kalitede kanıtlar ilgilenilen sonuca göre transabdominal koriyon vilus biyopsisinin birinci seçenek olarak düşünülebileceğini gösterdi.

Kaynak

Alfirevic Z, Navaratnam K, Mujezinovic F. Amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal diagnosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD003252. DOI: 10.1002/14651858.CD003252.pub2

Orijinal özet için: Prenatal Tanıda Örnek Alma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv