Epilepside Yoga

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede epilepsi kontrolünde tedavi olarak yoga kullanımı değerlendirildi.

Arka plan

Epilepsi beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjların neden olduğu tekrarlayan nöbetlerle seyreden bir hastalıktır. Nöbetlerin çoğu anti epileptik ilaçlarla (AEİ) kontrol edilebilir ancak bazen nöbetler ilaçlara dirençlidir. Hastalar, ayrıca yoga gibi ilaç dışı tedavileri de denemek isteyebilir. AEİ tedavisi alan hastalardan %25 – 40 kadarında nöbetler kontrol edilemez, ilaçlar yan etki yapar, hastalar damgalanmaktan yakınır ve diğer kronik hastalıklara kıyasla psikiyatrik bozukluklar daha fazladır. Epilepsi ve ilişkili problemleri olan hastalar için, günlük epilepsi tedavisinde tamamlayıcı bir tedavi modelinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve yaşama geçirilmesi önemlidir.

Yoga Hint kültür ve mirasının bir parçasıdır, yapana fiziksel ve ruhsal olarak sağlık getirdiği söylenir. Yoganın postüral egzersizler (asanas), solunum kontrolü (pranayama) ve meditasyon gibi farklı tipleri vardır. Bir araştırmada, meditasyonun basit bir formu olan Sahaja yoga yapılması, epilepsili hastalarda nöbetleri ve EEG değişimlerini azalttı. Meditasyonun etkisi cilt direncinde, kan laktat ve idar vanilil mandelik asit düzeylerindeki değişimlerin delalet ettiği stres azalmasına bağlandı.

Sonuçlar

Bu güncellemeye eklemek için, yeni yapılmış bir araştırma bulamadık ve önceki kararlarımız değişmeden kaldı.

Derlememize dirençli epilepsisi olan toplam 50 katılımcıyla yapılan ve herhangi bir tipte klasik Hint yogasını müdahale yapılmamasına, yoga taklidi egzersizlere veya kabul ve kararlılık terapisine karşı kıyaslayan açık etiketli iki randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Tüm hastalarda anti epileptik ilaç kullanımına devam edildi. Sonuç ölçütü olarak; nöbet geçirmeyen hasta yüzdesi, nöbet sıklığı ve süresi ve yaşam kalitesi değerlendirildi.

Genel etkinlik analiz sonuçları, yoga tedavisinin müdahale yapılmaması, ya da yoga dışı müdahalelerden daha iyi olduğunu gösteriyor ancak, kontrol edilemeyen epilepsi tedavisinde yoganın etkinliği hakkında güvenilir sonuç çıkarılamıyor. Yoga grubu “yaşamdan tatmin” skalasına göre yaşam kalitesinde anlamlı iyileşme gösterdi.

Körleme, gözlemci kayırma hatasını azaltabilir. Hekim körlemesi, sonuç ölçütlerinin araştırmayla ilgisi olmayan bir hekim tarafından değerlendirilmesiyle sağlanabilir. Yapılan müdahalenin yoga olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabileceğinden, katılımcı körlemesi mümkün olmayabilir. Eğer nöbet kayıtları körlenmiş gözlemciyle yapılsaydı ideal olurdu.

Nöbet sıklığının ortalama değerleri genellikle asimetrik dağılım gösterdiği ve analizi zor olduğundan, tercihan bu sonuçların “nöbet geçirmeyen hasta” ya da “nöbet sıklığında %50’den fazla azalma olan katılımcı oranı” olarak ifade edilmesi gerekir. Nöbet süreleri atak başına ya da her ay için saniyeler ve dakikalar şeklinde ölçülebilir. Geçerliliği gösterilmiş hastalığa spesifik yaşam kalitesi ölçütleri, müdahalenin sonucu olan nöbet kontrolünün yanı sıra yaşam kalitesinde toplam iyileşme olup olmadığını gösterebilir.

Sonuçlar

Halen, epilepside tedavi olarak yoganın etkinliğine dair güvenilir sonuç çıkarılamıyor. Bunun yanında, sonuç ölçütleriyle ilgili sağlanan kanıtların kalitesi sınırlı ve düşük kalitede. Yoga tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin diğer formlarına benzer kompleks bir müdahale olarak görülebilir. Günümüzde ancak, EAİ’lere ek tedavi olabilir ve tek müdahale yöntemi olarak kullanılamaz.

Sonuç olarak yoga kullanımın destekleyen güvenilir kanıt bulamadık ve daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıtlar 3 Ocak 2017 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Panebianco M, Sridharan K, Ramaratnam S. Yoga for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD001524. DOI: 10.1002/14651858.CD001524.pub3

Orijinal özet için: Epilepside Yoga

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar