Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Gecikmeli Antibiyotik Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Daha önce yapılan derlemeler akut solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin en iyi ihtimalle mütevazı bir fayda sağladığını gösterdi. Bu faydanın ters etkiler, maliyet ve bakterilerin direnç kazanmasına karşı tartılması gerekir. Hekimlerinin antibiyotik kullanımını azaltmanın bir yolu da gecikmeli antibiyotik yazmasıdır (yani reçeteyi yazmak ve hastaya belirtilerin azalmasını bekleyerek kullanımı ertelemesini istemek). Gecikmeli reçete, kullanan grupta hastaların %32’si antibiyotik kullanırken, hemen kullanılacak reçete yazılan grupta kullanım oranı %93 oldu. Ancak hiç antibiyotik yazmama en az antibiyotik kullanımı sağladı (hastaların %14’ü antibiyotik kullandı).

Bu derlemede akut solunum enfeksiyonlarında reçete yazma stratejilerini inceleyen, toplam 3157 katılımcıyla yapılmış 10 araştırma bulundu. Bazı araştırmalarda bilgilerin eksik olması ve her çalışmaya farklı tipte hasta alınması nedeniyle sonuçların kombinasyonu genellikle mümkün olmadı. Gecikmeli antibiyotik yazma ve hiç yazmamayı karşılaştıran sadece 3 araştırma bulundu.

Gecikmeli antibiyotik yazımı veya hiç yazmama arasında ateş, ağrı ve kırgınlık gibi belirtilerin çoğunda fark bulunmadı. Bulunabilen farklar küçük olup boğaz yangısında ağrı ve ateş, orta kulak enfeksiyonunda ağrı ve kırgınlık gibi belirtileri gidermede antibiyotik lehindeydi. Üç strateji arasında antibiyotiklerin ters etkilerinde küçük farklar bulundu ve komplikasyon oranları anlamlı fark göstermedi.

Gecikmeli antibiyotik yazımında hasta tatmini, hemen antibiyotik grubuna göre biraz azdı (%92’ye karşın 87). Gecikmiş antibiyotikle antibiyotik yazılmaması arasında tatmin oranı benzer bulundu (%83).

Derlenen çalışmalarda antibiyotik direnci değerlendirilmedi.

Hekim hemen antibiyotik yazmamayı güvenli hissettiğinde, gecikmeli yazmak yerine belirtiler geçmediğinde geri gelme tavsiye ederek hiç yazmamak, antibiyotik kullanımını azaltırken hasta tatmini ve belirtiler değişmiyor.

Kaynak

Spurling GKP, Del Mar CB, Dooley L, Foxlee R, Farley R. Delayed antibiotic prescriptions for respiratory infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD004417. DOI: 10.1002/14651858.CD004417.pub5

Orijinal özet için: Gecikmeli Antibiyotik Reçetesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar