Gebelikteki Tansiyon Komplikasyonlarını Önlemede Gebelik Öncesi Veya Erken Gebelik Döneminde Besin V


Nepal'de bir doğumhane ve ödemli gebe / Foto: N. Durrell McKenna / Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Konu

Derleme, gebelikten önce ya da erken gebelikte en azından gebelik ortasına kadar kalsiyum takviyesi ya da kalsiyumla güçlendirilmiş besin alımının pre eklampsi olan kadın sayısını, yüksek kan basıncını, diğer ciddi sağlık problemleri ve ölümleri azaltıp azaltmadığının yanı sıra fetal ve neonatal sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini anlamayı amaçlıyor.

Önemi

Kadınlarda gebeliğin 20. haftasından sonra, pre eklampsi denen, kan basıncı yükselmesi ve idrarda protein atılması görülebiliyor. Özellikle düşük gelirli ülkelerde olmak üzere birçok kadın diyetle yeterli kalsiyum almaz. Bu kadınlara gebeliğin ikinci yarısında ekstra kalsiyum vermekle; pre eklampsinin ciddi sonuçları olan nöbetler (eklampsi), felç ve pıhtılaşma bozuklukları, akciğerlerde sıvı toplanması, böbrek yetmezliği ve ölüm riskinin azalacağı gösterildi. Ancak gebeliğin ikinci yarısındaki ekstra kalsiyum alımı pre eklampsi gelişen kadın sayısını büyük ölçüde azaltmaz görünüyor. Gebelikten önce ve erken gebelikte ekstra kalsiyum alımının tansiyon komplikasyonları gelişen kadın sayısını azaltıp azaltmadığının bilinmesi önem taşıyor.

Kadınlara gebelik öncesi ve erken gebelikte ekstra kalsiyum vermenin pre eklampsi gelişen kadın sayısına etkisini araştıran randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Kanıtlar

Tıbbi literatür 29 Haziran 2017 ve 10 Ağustos 2017 tarihlerinde tarandı ve 1 randomize kontrollü araştırma bulundu. Antioksidan düzeyi düşük olan kadınlara gebeliğin 12. haftasında başlayarak kalsiyum ve başka takviyeler veya plasebo verildi. Her iki gruba verilen tabletlerde folik asit ve demir takviyeleri vardı. Endonezya’da bir hastanede yapılan çalışmaya sadece 60 kadın alındı.

Kalsiyumla birlikte antioksidan ve diğer takviyeleri alan kadınlarda, pre eklampsi olma, düşük ve ölü doğum riski toplu olarak, kontrol grubuna kıyasla daha düşüktü.

Kalsiyum takviyesi alan kadınlarda gebeliğin herhangi bir aşamasında düşük ve ölü doğumlar da azaldı (orta kalitede kanıt). Kalsiyum + antioksidan alan kadınlarda tek başına pre eklampsi (düşük kalitede kanıt) ve 20 haftadan erken gebelik kaybı da azalmış olabilir ancak bundan emin olamadık.

Kalsiyum takviyesi şiddetli pre eklampsi gelişen ve plasental ayrılma olan kadın sayısında net bir fark sağlamadı ancak bunlar çok az sayıda kadında görüldü (düşük kalitede kanıt). Kalan sonuç ölçütleri seyrekti ya da raporlanmadı.

Sonuçların anlamı

Kalsiyumla birlikte antioksidan ve diğer takviyeleri alan kadınlar az katılımcılı tek araştırmada incelendiğinden sonuçlar, pre eklampside azalma ve düşük ya da ölü doğumlarda azalmanın ya da diğer sonuçlardan herhangi birinin kalsiyuma bağlı olup olmadığından emin olmadığımız anlamına geliyor.

Bunun ve kalsiyumun erken doğum, sezaryen, düşük doğum tartılı bebekler ve ölü doğum ve taburculuk öncesinde yeni doğan ölümleri gibi başka sonuç ölçütlerini azaltıp azaltmadığının konfirmasyonu için daha fazla araştırma gerekiyor. Derlenen çalışmaya sadece 60 kadın alındığından kanıt kalitesi yüksek değil. Daha kesin sonuçlar sağlamak için yeterli büyüklükte başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Gebelik öncesinde kalsiyum takviyesiyle ilgili bir çalışma halen sürüyor.

Kaynak

Hofmeyr G, Manyame S. Calcium supplementation commencing before or early in pregnancy, or food fortification with calcium, for preventing hypertensive disorders of pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD011192. DOI: 10.1002/14651858.CD011192.pub2

Orijinal özet için: Gebelikte Kalsiyum Takviyesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv