Sezaryen İçin Yapılan Spinal Anestezide Tansiyon Düşmesini Önleme Teknikleri

Cochrane derleme özeti

Konu

Anne doğum esnasında uyanık olduğu ve sonrasında da genellikle daha konforlu olduğundan spinal anestezi sezaryende olağan kullanılır Bunun yanı sıra genel anestezinin risklerinden de kaçınılmış olur. Spinal anestezinin en sık görülen ters etkisi tansiyon düşmesidir.

Bu derlemeye sezaryenle doğumda spinal anesteziden sonraki tansiyon düşmesinin önlenmesine dair kanıtlar gözden geçirildi.

Önemi

Sezaryenden sonra spinal anestezinin ardından tansiyon düşmesi sık görülür. Bu durumda annede bayılma hissi, bulantı ve kusma olabilir. Kan basıncı aşırı düşerse anne şuur kaybı gibi ciddi risklere girer, bebek için de oksijen eksikliği ve beyin hasarı gibi riskler vardır. Hipotansiyon damar içi sıvı verilerek, efedrin, fenilefrin ve ondansetron gibi ilaçlar verilerek, bacaklara baskı uygulanarak veya anne yatırılarak veya anestezi öncesi yürütülerek önlenebilir.

Kanıtlar

2016 Ağustosunda kanıtları araştırdık ve toplam 9565 kadınla yapılmış 126 araştırma bulduk. Derlenen çalışmalarda 49 farklı kıyaslama yapıldı, bunları üçe böldük: İV sıvı tedavisi, ilaçlar ve fiziksel metotlar. Bu derlemede 6 ana kıyaslamanın sonuçları sunuldu: Kontrole karşı kristalloid, kristaloide karşı kolloid, fenilefrine karşı efedrin, kontrole karşı ondansetron, kontrole karşı bacak kompresyonu ve yatmaya karşı yürüme.

Sıvı tedavisi (kontrole karşı kristaloid ve kristaloide karşı kolloid)

Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan kristaloidlerin hipotansiyonu önleyip önlemediği belirsiz. Kristaloid yerine kolloid vermek daha az kadında tansiyon düşmesi anlamına gelebilir.

Annede bradikardiyi, kan basıncı yükselmesini, bulantı ve kusmayı, neonatal asidozu ve Apgar skoru düşüklüğünü önlemede kristaloid veya kolloidlerin daha iyi olduğundan, kanıtların çok düşük kalitesi nedeniyle şüpheliyiz. Kadınların kristaloid alması ya da sıvı almaması bulantı ve/veya kusma olan kadın sayısını etkilemedi.

İlaçlar (fenilefrine karşı efedrin; kontrole karşı ondansetron)

Efedrin alan kadınlarda, fenilefrin alanlara kıyasla ve ondansetron alanlarda almayanlara kıyasla daha düşük oranda bradikardi görüldü, ancak kanıtlar düşük kalitede. Ondansetron tansiyon düşmesini, bulantı/kusmayı önleyebiliyor ancak neonatal asidoz ve Apgar skorlarında çok az fark sağladı ya da hiç sağlamadı. Kanıtların düşük veya çok düşük kalitesi nedeniyle bu sonuçlardan emin olamıyoruz.

Fiziksel metotlar (kontrole karşı bacak kompresyonu; yatmaya karşı yürüme)

Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan, bacak kompresyonunun, tansiyonu düşen kadın sayısını kompresyon yapılmamasına kıyasla azaltıp azaltmadığı şüpheli. Benzer şekilde kompresyonun bradikardi veya bulantı ve kusması olan kadınlarda veya bebeklerin Apgar skorunda fark yapıp yapmadığından da emin olamadık.

Yine spinal anestezi öncesinde yatmak ya da yürümenin de tansiyon düşmesini azaltıp azaltmadığı şüpheli.

Sonuçların anlamı

Sezaryende spinal anestezi alan kadınlarda hipotansiyonu tamamen önleyen tek bir metot olmadığını bulduk. Damar içine sıvı vermek ya da belli ilaçlar, bacakların bandaj, çorap ya da balonla kompresyonu hipotansiyon insidensini düşürebilir. Ancak kanıtların kalitesini çok düşük ya da düşük bulduk, bu durumda bu müdahalelerin tek başına ya da kombine kullanımına dair yüksek kalitede araştırmalar gerekiyor. Kombine kullanım veya yeni inovatif stratejilere odaklanmak önemli.

Kaynak

Chooi C, Cox JJ, Lumb RS, Middleton P, Chemali M, Emmett RS, Simmons SW, Cyna AM. Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD002251. DOI: 10.1002/14651858.CD002251.pub3

Orijinal özet için: Spinal Anestezi Ve Hipotansiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv