Elektif Histerektomide Antibiyotikle Profilaksi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Elektif histerektomi olan kadınlarda postoperatif enfeksiyonu önlemede antibiyotikler etkili mi?

Arka plan

Uterusun çıkarılması için yapılan ameliyat (histerektomi) olağan yapılan bir girişimdir. Çoğu girişim uterusu etkileyen kanser-dışı, adet sancısı ya da anormal kanama gibi durumlarda acil olmadan (elektif) yapılır. Olağan olarak, ameliyat öncesinde, sonradan oluşabilecek enfeksiyonların oluşumunu azaltmak için antibiyotik verilir (profilaksi). Elektif histerektomiden sonra enfeksiyonları önlemek için kullanılan antibiyotiklerin etkinlik ve güvenliğine dair kanıtları derledik. Kanıtlar 2016 Kasımına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Toplam 6079 katılımcıda 20 farklı antibiyotiği plaseboya ya da birbirine karşı kıyaslayan 37 randomize kontrollü araştırma belirledik.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede antibiyotiklerin karından (abdominal) veya vaginal yolla elektif histerektomi yapılan kadınlarda enfeksiyonları önlemede etkili olduğunu gösteren orta kalitede kanıt bulduk. Kanıtlar koruyucu antibiyotiğin vaginal histerektomiden sonra ortalama postop enfeksiyon riskini %34’ten %7-14’e ve abdominal girişimden sonra %16’dan %1-6’ya düşürdüğünü gösteriyor.

Ayrıca profilaktik antibiyotik kullanımının ters etki oranlarını etkileyip etkilemediğini ve bir antibiyotiğin diğerinden daha etkili ya da güvenli olduğunu göstermek için kanıtlar yetersiz.

Antibiyotikler kafa kafaya ya da tek tek antibiyotik kombinasyona karşı kıyaslandığında hangi antibiyotiğin daha etkili ve güvenli olduğu ya da hangi kombinasyonun tek antibiyotikten daha etkili ya da güvenli olduğu belirsiz. Bu kıyaslamalar için kanıt kalitesi çok düşük.

Hangi doz rejimi ya da verilme yolunun en etkili ve güvenli olduğu da belirsiz.

Bu derlemeye alınan çalışmalardan en yenisi derleme taramamızdan 14 yıl önce yayınlandı. Bu nedenle bulguları peri-operatif ve post-operatif bakımın güncel pratiğini yansıtmayabilir ve loko-rejiyonel antibiyotik direnç kalıplarını göstermeyebilir.

Kanıt kalitesi

Ana kıyaslamalardaki kanıtların kalitesi çok düşükle orta arasında değişiyor. Bu derlemenin ana kısıtlamaları randomizasyon metotlarının kötü raporlanması, örnek küçüklüğü ve düşük olay oranlarından dolayı belirsizlik ve ters olayların yetersiz raporlanması nedenlerine bağlı kayırma hatası riskidir.

Kaynak

Ayeleke R, Mourad S, Marjoribanks J, Calis KA, Jordan V. Antibiotic prophylaxis for elective hysterectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD004637. DOI: 10.1002/14651858.CD004637.pub2

Orijinal özet için: Histerektomide Koruyucu Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar