Erişkinde Taşikardi İçin İV Kalsiyum Kanal Blokerlerine Karşı Adenozin


EKG: Tufekci S, Coban A, Bor M, Yasa B, Nisli K, Ince Z - Clin Case Rep (2015)

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Supraventriküler taşikardi (SVT) sık rastlanan bir ritim bozukluğudur. Bu aritmi, sağlıklı kişilerde sık görülür ve belirtiler arasında çarpıntı, başta hafifleme ve göğüs ağrısı yer alır. SVT bazen konfüzyon ya da şuur kaybına da neden olabilir. Bazen nefes tutma gibi basit manevralarla tedavi edilebilir. Bunlar başarısız olduğunda acil serviste çeşitli ilaçlarla tedavi edilebilir. En sık kullanılan ilaçlar adenozin ve kalsiyum kanal blokerleridir (en sık verapamil).

Çalışma özellikleri

Bu derlemede SVT ataklarının tedavisinde adenozin ve KKA’ların etkinlik ve yan etkileri kıyaslandı. Derlemeye toplam 622 katılımcıyla yapılan 7 araştırma dâhil edildi. Kanıtlar 2017 Temmuzuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Araştırmaların kombine analizi SVT’nin başarıyla tedavi edilmesinde adenozin ve KKA’lar arasında fark olmadığını gösterdi. Bu sonuç orta kalitede kanıtlara dayanıyor. KKA ile tedavi edilen 152 hastadan sadece birinde kan basıncında tedavi gerektirmeyen geçici düşme görüldü. Düşük kalitede kanıtlar adenozinle tedavi edilen grupta hiçbir hastanın tansiyon düşmesi yaşamadığını gösteriyor. Hastanede kalış süresi ve hasta tatminiyle ilgili veri bulunmadı.

Kararlar

Orta kalitede kanıtlar SVT tedavisinde sinüs ritminin geri kazanılmasında adenozin ve KKA’ların etkileri arasında ve hipotansiyon vakalarında fark olmadığını gösteriyor. Bu çalışmalardan hiç birinde hangi ilacın en iyi tedavi olduğu kararında önemli bir faktör olan hasta tercihleri araştırılmadı.

Kaynak

Alabed S, Sabouni A, Providencia R, Atallah E, Qintar M, Chico TJA. Adenosine versus intravenous calcium channel antagonists for supraventricular tachycardia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD005154. DOI: 10.1002/14651858.CD005154.pub4

Orijinal özet için: SVT, Adenozin Ve Kalsiyum Kanal Blokeri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv