Eski Sezaryenli Kadınlarda Elektif Tekrar Sezaryen Veya Doğum İndüksiyonu

Cochrane derleme özeti

Konu

Klinisyenler bir gebelikte müdahale gerektiğine inandıklarında, bir ya da fazla eski sezaryen olmuş kadınlarda planlı sezaryen mi yoksa planlı doğum indüksiyonu mu daha iyi bir seçenektir?

Önemi

Elektif tekrar sezaryen ve planlı doğum indüksiyondaki risk ve faydalar bilinir. Ancak kanıtların hangi yaklaşımla diğerinden daha iyi sonuçlar alınacağını gösterip göstermediğini bilmiyoruz. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda kuvvetli kayırma hatası potansiyeli var ki bu da sonuçların güvenilir olmayabileceği anlamına geliyor.

Bulunan kanıtlar

Bu kadınlarda elektif tekrar sezaryen ya da doğum indüksiyonu planlandığında anneler ve bebekler için sağlanan sonuçları kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Bu konuda yapılmış randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Anlamı

Sağlıkçılar ve gebeler, eski bir sezaryenden sonraki doğumla ilgili karar verirken randomize kontrollü araştırma kanıtıyla aydınlatılamıyor. Gebe kadınlar her iki seçeneğin risk ve yararlarını hekimleriyle tartışmalıdır. İki tarafın da kadının istek ve önceliklerini temel alan ortak bir karara varması gerekir.

Kaynak

Dodd JM, Crowther CA, Grivell RM, Deussen AR. Elective repeat caesarean section versus induction of labour for women with a previous caesarean birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD004906. DOI: 10.1002/14651858.CD004906.pub5

Orijinal özet için: Eski Sezaryene Tekrar Sezaryen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv