Kök Kanal Tedavisi Tek Seansta mı Bitirilmeli Yoksa Birden Çok Seansta mı?

Çeviri: Dt. İlayda Ceylan

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kök kanal tedavilerinin tek seansta veya birden çok seansta bitirilmesi arasında etki farkı var mı ve ağrı ve komplikasyonları ilaç kullanımından bağımsız olarak neler etkiler?

Arka plan

Bu derleme 2007 yılında yayınlanan ilk versiyonun güncellemesidir.

Kök kanal tedavisi veya endodontik tedavi diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılır. Kök kanal tedavi uygulamalarının ana nedenleri arasında; diş çürükleri, çatlak ve kırıklarının veya travmanın sebep olduğu; devam eden yani geri döndürülemeyecek pulpa enflamasyonu (pulpitis) ve cansız pulpa yer alır.

Ağrı, röntgende kemik veya dişi destekleyen diğer dokularda herhangi bir hasar gibi belirtiler olmadığında kök kanalı tedavisinin başarılı olduğu kabul edilir. Kök kanal tedavisinin başarısı dişin işlemden önceki durumuna bağlı olduğu gibi aynı zamanda uygulanan endodontik işlemlerle de alakalıdır.

Çalışma özellikleri

Bu derleme için 14 Temmuz 2016 tarihine kadar yapılan araştırmalar tarandı. Konuyla ilgili, toplam 3780 katılımcıyla yapılan 25 araştırma bulundu. Çalışmalarda canlı ve/veya cansız daimi dişlerde tek seansta bitirilen kök kanal tedavisi ile iki veya daha fazla seansta bitirilen kök kanal tedavisini karşılaştırıldı.

Anahtar Sonuçlar

Hastayı direk etkilemeyen ancak fakat tedavinin etkinliğinin ölçülmesi açısından önemli olduğu bilinen bir gösterge olan radyografik muayenede, tek veya çok seansta bitirilen kök kanal tedavileri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Endodontik sorun nedeniyle dişlerin çekim olasılığı sadece bir çalışma değerlendirildi ve tek seans veya çok seansta tamamlanan kök kanal tedavileri arasında fark olduğunu gösteren kanıt bulunamadı. Kısa ve uzun vadede gelişen komplikasyonlar (ağrı, şişlik, fistül ve diş çekimi) benzer sıklıktaydı ancak tek seansta bitirilen hastalarda ilk haftada ağrı ve ağrı kesici kullanımı daha sık görüldü.

Kanıt Kalitesi

Bazı çalışmalarda kayırma hatası riski yüksek olduğu, çalışma sonuçları arasında tutarsızlık olduğu, sonuçların kesinliği düşük olduğundan elde edilen kanıt kalitesine ortayla düşük arasında değer biçtik.

Kaynak

Manfredi M, Figini L, Gagliani M, Lodi G. Single versus multiple visits for endodontic treatment of permanent teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD005296. DOI: 10.1002/14651858.CD005296.pub3

Orijinal özet için: Endodontik Tedavi Seansları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Barlas Diş Kliniği, Akçakoca, Düzce

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv