Vardiyalı Çalışanlarda Yaralanma Ve Hataları Önlemede Kafein

Cochrane derleme özeti

Uyuklama performansı bozar ve birlikte hata ve yaralanma riski artar. Çalışanın vücut saatinin istediğinden başka zamanlarda uyanık kalmasını gerektiren vardiya çalışması, önemli bir uyuklama nedenidir. Bu durum çalışanın ve başkalarının güvenliğini bozabilir; uyuklama trafik kazaları, iş kazaları ve tıbbi hatalar için bir risk faktörüdür.

Gece çalışması gerekenlerin işlerini güvenle yapabilmesini sağlamaya yardım için, hata ve yaralanma riskini azaltabilecek müdahalelerin tanımlanması önemlidir. Böylesi bir müdahale olarak kafein önerildi ancak vardiyalı çalışanlarda ne kadar etkili olduğu bilinmiyor.

Bu sistematik derleme için kafeinin vardiyalı çalışanlarda yaralanma, hata ve bilişsel performansa etkilerini inceleyen randomize kontrollü çalışmaları aradık. 13 araştırma bulundu. Hiçbirinde yaralanmalara etki araştırılmadı, ikisinde hatalar ölçüldü kalanlarda bilişsel performansı ölçmek için nöropsikolojik testler kullanıldı.

Araştırmaları sonuçları, müdahale yapılmamasına kıyasla kafeinin hata sayısını azaltabildiği ve bilişsel performansı iyileştirebildiğini gösterdi. Kafeini başka müdahalelerle (kısa uykular, parlak ışık ve modafinil) kıyaslayan araştırmalarda etki farkı bulunmadı. Ancak araştırmaların bazı metodolojik zaafları nedeniyle sonuçların yorumunda dikkat gerekiyor.

Derleme yazarları olarak, kafeinin vardiya çalışanlarında performansı iyileştirmede etkili bir müdahale olabileceği sonucuna vardık ancak yaralanmalara etkisiyle ilgili araştırma bulunmuyor. Güncel kanıtlara dayanarak, uyanık kalmak için zaten tavsiye edilen düzeylerde kafein kullanmakta olan sağlıklı çalışanlardan bırakmalarını istemek için neden bulunmuyor. Kafeinin etkilerini diğer potansiyel önlemlere karşı değerlendirecek daha fazla araştırma yapılmasının faydalı olacaktır.

Kaynak

Ker K, Edwards PJ, Felix LM, Blackhall K, Roberts I. Caffeine for the prevention of injuries and errors in shift workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD008508. DOI: 10.1002/14651858.CD008508

Orijinal özet için: Vardiyalı Çalışana Kafein

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv