Epidural Anestezi Yapılmayan Gebede Doğum Pozisyonu


Ağaçtan oyma doğuran kadın heykeli / Angola. Science Museum, London, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kadınlar diz çökme, ayakta durma ya da çömelme gibi dik ya da sırt üstü yatma, yan yatma, yarı oturur veya litotomi pozisyonu gibi yatay pozisyonlarda doğurabilir. Doğum pozisyonunu sağlık kurumu, anne tercihi, sağlıkçı tercihi veya yapılan tıbbi müdahale gibi çeşitli faktörler etkiler. Bu derlemede yatar pozisyonlara kıyasla dik pozisyonda doğum yapmanın ve ayrıca birbirine kıyaslabazı dik pozisyonların bebek ve anneye getirdiği muhtemel fayda ve riskleri değerlendirdik.

Önemi

Yatar pozisyonda doğum, ebe ve hekimin doğuma yardımını kolaylaştırdığı için benimsenmiş olabilir. Ancak birçok kadın sırt üstü doğum yapmanın ağrılı, rahatsız ve güç olduğunu ifade eder. Dik pozisyonların, bebek aşağı indikçe pelvisin genişlemesine izin vererek doğum yapmayı kolaylaştırdığı, yer çekiminin de doğuma katkı sağladığı ve uterus ağırlığı annenin, oksijen ve besin sağlayan büyük damarlarına baskı yapmadığından bebeğe de faydalı olabileceği öne sürüldü.

Oturma, diz çökme ya da çömelme gibi dik pozisyonları araştırdık. Bu pozisyonlar sırt üstü, yan, yarı oturma ve litotomi pozisyonlarıya kıyaslandı. Derlememiz epidural yapılmayan gebelerde doğumun ikinci aşamasında farklı pozisyonların etkinliği, faydaları ve muhtemel dezavantajlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma

30 Kasım 2016 tarihine kadar yayınlanan çalışmaları aradık. Derlememize epidural anestezi yapılmadan doğum yapan toplam 9015 kadınla yapılmış 30 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi.

Genel olarak kanıtlar iyi kalitede değildi. Kadınlar dik pozisyonlarda doğum yaptığında yatanlara kıyasla doğumun ikinci aşaması (ıkınma) 6 dakika kadar kısaldı (19 araştırma; 5811 kadın, çok düşük kalitede kanıt). Daha az sayıda kadına forseps gibi cihazla doğum yaptırmak gerekti (21 araştırma; 6481 kadın, orta kalitede kanıt). Sezaryen olan kadın sayısı değişmedi (16 araştırma; 5439 kadın, düşük kalitede kanıt). Daha az kadına epizyotomi gerekti ancak daha çok kadında perineal yırtılma eğilimi görüldü (düşük kalitede kanıt). Ciddi perineal yırtılma olan kadın sayısında fark bulunmadı (6 araştırma; 1840 kadın, çok düşük kalitede kanıt). Dik pozisyon alan kadınlarda 500 mL ve üstü kan kaybetme ihtimali daha fazlaydı (15 araştırma; 5615 kadın, orta kalitede kanıt), ancak bu kadınlarda kan kaybı daha doğru yollarla ölçülmüş olabilir. Daha az bebekte stres gösteren taşikardi veya aritmi görüldü (2 araştırma; 617 kadın) ancak YDYBÜ yatışları fark göstermedi (4 araştırma; 2565 bebek, düşük kalitede kanıt).

Bulguların anlamı

Bu derlemede dik pozisyonlarda doğumu tercih eden kadınların bir fayda sağlamadığı bulundu. Ikınma süresi kısaldı ancak etki çok küçüktü ve bu kadınlar daha fazla kan kaybetti. Çalışmalar kötü yürütüldüğü, araştırmalar arasında değişkenlik olduğu ve bulgular farklı analiz edildiğinden sonuçların dikkatle yorumu gerekir.

Farklı doğum pozisyonlarının fayda ve riskleri hakkında yapılacak daha fazla araştırma, kadınlar ve bebekler için hangi pozisyonun en iyisi olduğunu daha kesinlikle ifade edebilmemize fayda sağlayacaktır. Genel olarak kadınların rahat buldukları her pozisyonda doğum yapmaya teşvik edilmesi gerekir.

Kaynak

Gupta JK, Sood A, Hofmeyr G, Vogel JP. Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD002006. DOI: 10.1002/14651858.CD002006.pub4

Orijinal özet için: Doğum Pozisyonları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv