Pre-eklampsili Kadınlarda Planlı Vaginal Doğuma Karşı Planlı Sezaryen

Cochrane derleme özeti

Konu

Pre-eklampsili kadınlarda planlı vaginal doğuma karşı planlı sezaryen politikasının mortalite ve morbiditeye etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Önemi

Gebeliklerde pre-eklampsiye çok sık rastlanır, yaklaşık 10 gebe kadından birini etkiler. Pre-eklampsili gebelerde tansiyon yükselmesi, baş ağrısı ve görme problemleri; el, bacak ve ayaklarda şişmeler gibi belirtiler görülür. Ciddi pre-eklampsi tedavi edilmezse anne ve bebekte sağlığı bozup ölüme dahi neden olabilir. Düşük gelirli ve ekonomik güçlükleri olan ülkelerde daha fazla kadın pre-eklampsiden yakınır ve ölür. Bu nedenle hekimler ve ciddi pre-eklampsisi olan gebeler arasında sıklıkla, anne ve bebeğin sağlığına bağlı olarak gebeliğin 34 veya 37 haftasından sonra bebeğin doğurtulması tartışılır. Ciddi pre-eklampsisi olan gebelerde planlı sezaryenin ya da planlı vaginal doğumdan hangisinin en güvenli olduğunu anlamaya çalıştık.

Ciddi pre-eklampsi gebe kadınların erken doğurtulmasının en olağan nedenlerinden biridir. Genellikle bebeğin doğu eylemi başlamadan doğurtulması gerekir. Birçok doktor ciddi pre-eklampsisi olan kadında bebek sağlıklı olsa dahi sezaryen yapmayı tercih eder. Bununla beraber gözlemsel çalışmalar komplikasyon riski yüksek olan sezaryenin anne ve bebek için sonuçları bozabileceğini gösterdi. Ciddi pre-eklampsisi olan kadınlarda doğumun en iyi yolu henüz bilinmiyor.

Kanıtlar

Randomize kontrollü araştırmalar, hangisinin en etkili ve güvenli olduğuna karar vermek için farklı tedavileri kıyaslamanın en iyi yolu olarak görülür. 6 Eylül 2017 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar için tıbbi literatürde araştırma yaptık ve şiddetli pre-eklampsili kadınlarda bu iki yolu kıyaslayan RKA bulamadık. Pre-eklampsili kadınlar ve bebekleri için hangi şekilde doğumun daha iyi olduğuna karar vermeye yardım edecek kanıt bulunmuyor.

Anlamı

Şiddetli pre-eklampsili kadınların kendileri ve bebekleri için sezaryen ya da vaginal doğumdan hangisinin daha iyi olduğunu değerlendirecek RKA bilgimiz yok. Kaliteli RKA’lar yapılana kadar gebelerin, mümkün olan en iyi sonuçla ve güvenli olarak doğurabilme seçeneklerini hekimleriyle konuşması gerekir. Böylece anne ve bebeğin kısa ve uzun vadeli sağlığı için en iyisinin hangi yol olduğuna birlikte karar verilebilir.

Kaynak

Amorim MMR, Souza AR, Katz L. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for severe pre-eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD009430. DOI: 10.1002/14651858.CD009430.pub2

Orijinal özet için: Pre-eklampside Sezaryen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv