Vakum Veya Forsepsle Doğumda Koruyucu Antibiyotik Etkili Ve Güvenli mi?

Cochrane derleme özeti

Konu

Vakum veya forsepsle doğum yaptırılan tüm kadınlara antibiyotik vermenin annede enfeksiyonları önleyip önlemediği ve anne ve bebekte ters sonuçları olup olmadığını değerlendirdik.

Önemi

Vakum veya forseps yardımlı doğumda doğum sonrası enfeksiyon olması ya da yeniden yatış ihtimali, normal spontan doğuranlara kıyasla daha fazla olabilir. Bu cihazlarla vaginal doğum yaptırmanın ana nedenleri, doğumun ikinci aşamasının uzaması, bebekle ilgili şüpheler ve annenin faydasına ikinci aşamayı kısaltma isteğidir.

Enfeksiyon riskini azaltmak için koruyucu antibiyotik kullanılabilir. Ancak bu tip doğumlardan sonra postpartum enfeksiyonları azaltmada koruyucu antibiyotiklerin faydası hakkında hala bazı şüpheler var.

Bulunan kanıtlar

Literatürü 2017 Temmuzuna kadar taradık ve sadece 1989 yılında yayınlanmış 1 araştırma bulduk. Çalışmaya alınan 393 kadının yarısına sefotetan verildi yarısına verilmedi. İki grup yaş, eski gebelikler ve diğer önemli karakteristikler açısından fark yoktu.

Araştırmada sadece iki sonuç ölçütü raporlandı: Endometrit ve hastanede kalış süresi. Antibiyotik grubunda enfeksiyon olmazken kontrol grubunda 7 kadında endometrit görüldüğü raporlandı.

Antibiyotik vermenin hastanede kalış süresine etkisi olmadı.

Kanıtlar, tek araştırmadan sağlandığı, araştırmaya çok az sayıda kadın alındığı ve sadece iki sonuç ölçütü raporlandığı için düşük kaliteli olarak değerlendirildi

Bulguların anlamı

Bu tek araştırmanın sağladığı kanıtlar, antibiyotik vermenin endometrit ve annenin hastanede kalışına az etkisi olduğunu ya da hiç olmadığını gösteriyor. Antibiyotiklerin enstrümanla vaginal doğumdan sonra enfeksiyonu önlemedeki etkisini değerlendirmek için başka sonuç ölçüleri hakkında bilgi yoktu. Bu müdahalenin faydalı olup olmadığına dair kanıt sağlamak için daha başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Liabsuetrakul T, Choobun T, Peeyananjarassri K, Islam Q. Antibiotic prophylaxis for operative vaginal delivery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD004455. DOI: 10.1002/14651858.CD004455.pub4

Orijinal özet için: Operatif Vaginal Doğumda Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar