Aşama I Endometriyum Kanserinde Yardımcı Radyoterapi

Cochrane derleme özeti

Aşama I (erken) endometriyum kanserli kadınlarda nüks riski düşüktür. Sadece ameliyatla tedavi edilen kadınların %10’dan azında nüks olur. Bu risk hücre tipleri agresif (derece 3) ya da kas tabakasına derin invazyon gibi (aşama IC) yüksek risk faktörleri olan kadınlarda, nüks riski önemli ölçüde artarak iki katına çıkabilir. Ameliyattan sonra dışardan ışınlama kanserin pelvis içinde nüks riskini tek başına ameliyata kıyasla 2/3 kadar azaltır ancak ölüm riskini azaltmaz.

Dışarıdan ışın tedavisinin (DIT) uzun süreli yan etkiler riski vardır ve aşama I endometriyal kanserde rutin kullanımından kaçınmak gerekir. Ancak bu tedavinin yüksek riskli aşama I hastalığı olan kadınlara fayda sağlama ihtimalini dışlayamıyoruz.

Vaginal brakiterapi loko-rejiyonel nüks riskini azaltmada faydalı görünüyor ve bununla birlikte DIT’e göre daha az yan etki görülebilir.

Kaynak

Kong A, Johnson N, Kitchener HC, Lawrie TA. Adjuvant radiotherapy for stage I endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD003916. DOI: 10.1002/14651858.CD003916.pub4

Orijinal özet için: Aşama I Endometriyum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv