Meme Koruyucu Ameliyattan Sonra Tümör Yatağına Destek Radyoterapisi

Cochrane derleme özeti

Konu

Meme kanseri dünyada en yaygın görülen kanserdir. İki ana tedavi stratejisi meme koruyucu tedavi ve mastektomidir. Nüks riskini azaltmak ve sürvi oranlarını artırmak için, standart bakımda meme koruyucu cerrahiden sonra yardımcı radyoterapi yapılır. Yardımcı radyoterapi, 4 – 5 hafta kadar süren tüm meme ışınlamasının ardından, çıkarıldığı bölgede nüks etme eğilimi gösteren tümörü önlemek için ekstra dozla bir destek (boost) radyoterapisidir. Meme koruyucu cerrahide memeyi korumak ve kanser kontrolünü sağlamak dışında fiziksel görünüm de önemlidir.

Önemi

Tümör yatağına destek radyoterapisi kullanımıyla ilgili rehberler genellikle açık değildir. Tüm kadınlarda, total meme ışınlamasından sonra tümör yatağının bir destek dozuyla tedavisi teknik olarak mümkün olsa da bunun gerekli olup olmadığı ya da faydadan çok zarar getirip getirmediği belirsiz. Bu destek dozunun muhtemel sonuçları, kozmetik görünümün bozulması, tedavi maliyetinde artış ve tedavi sürelerinde uzamadır. Tümör yatağına bir destek dozunun verilmemesinin, verilmesine eşdeğer derecede bir kanser kontrolü sağlaması gerekir.

Meme koruyucu ameliyat ve tüm meme ışınlamasından sonra tümör yatağına bir destek dozu vermemenin, verilmesi kadar iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık. Ayrıca bu dozdan vazgeçmekle yan etkilerin azalması da önemlidir.

Toplam 8325 kadınla yapılan 5 araştırma bulduk. Kanıtlarımız 1 Mart 2017 Tarihine kadar güncel.

Tümör yatağına yapılan destek radyoterapisiyle birlikte lokal nüksler daha seyrekti (düşük kalitede kanıt). Hastalıksız ya da genel sürvide farka dair kanıt bulunmadı (sırasıyla düşük ve orta kalitede kanıt). Bir panelle skorlanan kozmetik görünüm destek radyoterapi grubunda daha kötü skorlar verdi (düşük kalitede kanıt). Hekim skorlamasında kozmetik görünüm veya meme retraksiyonu oranları fark göstermedi.

Bulgularımız tedavide tümör yatağına bir destek dozu eklemenin, muhtemelen kozmetik görünümde bir kötüleşme pahasına lokal tümör kontrol oranını artırdığı anlamına geliyor.

Kaynak

Kindts I, Laenen A, Depuydt T, Weltens C. Tumour bed boost radiotherapy for women after breast-conserving surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD011987. DOI: 10.1002/14651858.CD011987.pub2

Orijinal özet için: Meme Kanserinde Destek Dozu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar